hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Seriál zednictví - 1 díl: Izolace proti hluku, izolace základů strojů

1. 2. 2020

Připravili jsme pro Vás dva užitečné články z knihy 100 osvědčených stavebních detailů - zednictví. Týkají se izolování podlahy a stropu od hluku, dozvíte se nejlepší způsoby a mnohem více.


U stropů se izolace týká jednak zvukové neprůzvučnosti, jednak průzvučnosti kročejové. Zlepšení zvukové průzvučnosti je možné dodatečným akustickým obkladem z děrovaných desek, z desek z tvrdé pěny apod., které se na stropě nebo na stěnu přímo přilepí (nejdříve se musí odstranit klihový nátěr, na němž by lepidlo nedrželo).

Nejjednodušší úpravou proti kročejovému hluku je tlustý koberec, korková podlaha a povlaky z pryže, PVC, linolea na tlusté plstěné podložce. Někdy se na izolacni desky položí nejprve sololit a teprve na něj PVC.

Protihluková úprava stropu, vyvložkování otvorů pro potrubí, řez plovoucích podlah

Podlaha by měla být od konstrukce stropu oddělena izolační vrstvou z měkké hmoty, která ještě unese namáhání podlahy v tlaku. Vhodnou konstrukční úpravou je plovoucí podlaha s lištami, které se mohou připevnit bud jen k podlaze, nebo jen ke stěně. Mezi podlahou a stěnou nesmí vzniknout akustický most. Klade-li se nová dřevěná podlaha na stropnice, vkládají se mezi ní a stropnice zvukově izolační pásky, které se bud přibijí, nebo přilepí.


Velice nepříjemný je zvuk vedený a přenášený instalačním potrubím.

V domě se roznese do všech místností, jimiž potrubí prochází. Instalační potrubí prostupující stěnou má být uloženo do pružné zvukově izolační manžety.


Vystrojení akusticky nedokonalých trámových stropů se zapuštěným záklopemIzolace proti otřesům se vyskytuje nejčastěji při osazování točivých strojů na základ. Pro útlum otřesů se používá pryž, korek nebo jiný materiál podle pokynů dodavatele stroje.

Velice dobré výsledky jsou s použitím průmyslové gumové podlahové krytiny, která podélné jednosměrné řádkování na svém líci, na rubu je hladká. Pro izolační práce pod základy strojů se používá ve třech vrstvách, ve kterých se klade řádkováním kolmo na sebe. Existuje několik druhů a vhodný je vzorek o výšce řádků 3 mm.


Základy strojů

Těžké stroje otřásají betonovými podstavci, do nichž jsou zakotveny a které tvoří základ. Rychloběžné stroje namáhají základ ještě odstředivými silami, popřípadě rázy a vibracemi. Základem se nemá přenášet hluk a otřes, proto se svislé stěny základu odděluj í vrstvou vzduchu 1 až 5 cm. Základ musí být chráněn před vlhkostí, stykem s olejem apod., proto je nutná izolační vana, do níž je základ vložen. V horních podlažích nemají být stroje s klikovým mechanismem, ale jen stroje rotační, uložené na pružinách nebo na gumových válečcích.

Základ stroje s klikovým mechanismem a izolovaný základ kotle připojeného na potrubí

Při stlačitelných zeminách je nutno pěchováním nebo vibrováním vyloučit nepružnou deformaci zeminy. Mocnost této vrstvy základové zeminy má být nejméně rovna většímu rozměru základů. Aby se tlaky na základ stroje přenášely na sousední základy, je nutno, volit mezi nimi nejmenší vzdálenost tak, aby hrany základů byly nejvíce ve sklonu 1:3. Důležitá je i výška hladiny spodní vody, neboť vodou se šíří otřesy do velké vzdálenosti. U skeletu musí být základ stroje dostatečně vzdálen od základů sloupů .


 

https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/735801_600_0_fit.jpg Zdroj: 100 osvědčených stavebních detailů - zednictví
Autor: Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil


Rubriky článků