hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Provětrávané fasády s kamennou vlnou zaručují vysokou životnost

14. 10. 2019

ROCKWOOL, a.s.

Cihelní 769
735 31 Bohumín
Česká republika


Tel.: +420 596 094 111

info-cz@rockwool.com
www.rockwool.cz

Provětrávané fasády se vyznačují odolností proti nejtěžším podmínkám a mají velmi dobré vlastnosti ve všech směrech. Jde zatím o nejdokonalejší systém s vynikajícími tepelněizolačními a akustickými vlastnostmi vlastnosti s odolností proti požáru a paropropustností.Jak zabránit tepelným ztrátám?

Rostoucí ceny energií jsou trendem i do budoucna. Úspory můžeme hledat jen ve snižování spotřeby a zamezení únikům tepla. Až 30% ztráty tepla způsobuje u rodinných domů fasáda. Díky zateplení je možné zabránit plýtvání a ušetřit až polovinu nákladů za vytápění.


Při výběru typu izolace hraje podstatnou roli vedle materiálu také jeho tloušťka, protože díky ní lze zcela zásadně snižovat tepelné ztráty. V současnosti se nejčastěji využívají materiály s tloušťkou od 160 mm, které se vyznačují značnou odolností proti hluku. Vzduchovou neprůzvučnost ocení majitelé nemovitostí zvláště u budov s vysokou koncentrací dopravy, ať už silniční, železniční nebo letecké.


Primárně jde o snížení tepelné ztráty a úspory energií, kdy je potřeba dodržet minimální požadavky na energetickou náročnost novostaveb a prováděných rekonstrukcí. Zcela zásadní vliv na tepelné ztráty má tvar objektu, jeho situování a povětrnostní podmínky.

Novostavba s velkým oknem


Pro realizaci provětrávané fasády doporučujeme kvalitní materiály, které splňují vysoké nároky na úspory energií i komfort. Otevřená pórovitá struktura izolací ROCKWOLL zaručuje instalaci nejbezpečnějších materiálů požární ochrany podle třídy A1. U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná izolace mezi nosné prvky roštu, která zohledňuje tepelné mosty.


Mezi vrstvou izolace a obkladu je díky tomu vytvořena větraná vzduchová mezera. Předpokladem správného fungování je zajištění proudění vzduchu v mezeře, protože jen tak lze zajistit plné využití všech vlastností a zásadním způsobem ovlivnit životnost celé konstrukce.


Proč zateplovat materiály s kamennou vlnou?

Z ekologického hlediska splňují izolace ROCKWOOL protokol Environmentálního prohlášení o produktu (EPD). Snižování emisí CO2 je zohledněno nejen při výrobě samotné, ale je také jedním z požadavků na výsledné materiály. ROCKWOLL šetří až stonásobně více energie během používání, než se spotřebuje ve výrobě. Produkty jsou plně recyklovatelné.


Izolace Rockwool z kamenné desky

Přednosti provětrávaných fasád:

  • snížení úniků tepla
  • příjemné klima po celý rok: v létě chladno, v zimě teplo
  • akustický komfort
  • zvýšení požární bezpečnosti
  • odvádění vlhkosti
  • tvarovatelnost izolace podle typu stavby
  • vyrovnání nerovností povrchu objektu
  • prodlužování životnosti objektu

Tuhé desky z kamenné vlny WENTIROCK nebo WENTIROCK F, které jsou navíc opatřeny netkanou sklotextilií, nalézají využití zejména u fasád vysokých budov. Izolace jsou vyráběny v tloušťkách od 30 do 200 mm. Při výběru polotuhé dvouvrstvé desky je k dispozici izolace VENTI MAX nebo VENTI MAX F s povrchovou úpravou opatřenou netkanou sklotextilií. Ideálním řešením pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy je polotuhá deska ROCKTON. Díky vyšší hustotě izolace z kamenné vlny a dle způsobu uchycení desek drží izolace tvar a v konstrukci se nesesedá.

Tuhé desky z kamenné vlny WENTIROCK nebo WENTIROCK F


Systém provětrávaných fasád s izolací ROCKWOOL zaručuje prodloužení životnosti budovy i možnost snadné opravy a výměny dílů.

Rubriky článků