hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

ROCKWOOL zprovoznil linku na výrobu surovinových briket

5. 4. 2019

 

ROCKWOOL, a.s.

Cihelní 769
735 31 Bohumín
Česká republika


Tel.: +420 596 094 111

email: info-cz@rockwool.com
www.rockwool.cz

Bohumínský závod na výrobu produktů z kamenné vlny postavil linku na výrobu surovinových briket, která je nejmodernější v rámci celé skupiny ROCKWOOL. Investice přibližně za 123 mil. Kč zajistí závodu 100% recyklaci výrobního odpadu z kamenné vlny, přinese snížení kamionové zátěže v okolí a výrazně sníží prašnost v závodě.

Pohled na sklad izolace Rockwool

Díky vlastní briketárně ROCKWOOL zvládne přeměnit zpět do produktů 100 % výrobního odpadu z kamenné vlny. Nově si nutné vstupní suroviny (brikety), potřebné pro výrobu produktů z kamenné vlny, vyrobí soběstačně a nebude je muset do Bohumína dovážet. V rámci 40 výrobních závodů, které má skupina ROCKWOOL po celém světě, to je nejmodernější linka na recyklaci materiálu.

„Předpokládáme, že v příštím roce budeme schopni recyklovat veškerý odpad z kamenné vlny, vzniklý ve výrobním procesu, a výrazně tak snížíme zátěž životního prostředí. Po zprovoznění linky se v této oblasti výrazně sníží zatížení kamionovou dopravou. Městem Bohumín projede ročně přibližně o 1 800 kamionů méně než dosud“, řekl Paweł Pomykała, manažer bohumínského závodu ROCKWOOL v roce 2018.

V objektu briketárny probíhá velice náročný technologický proces, jehož součástí je i sušárna. V novém provozu je téměř 100% vlhkost a musí být celoročně zajištěna stálá vnitřní teplota 48 °C. Tyto specifické vnitřní podmínky byly zohledněny při návrhu konstrukce haly. Obálka budovy je řešena v kategorii nejvyšší požární bezpečnosti. Při stavbě byly použity vlastní produkty z kamenné vlny a systémová řešení ROCKWOOL. Obvodovou stěnu haly tvoří systém ROCKPROFIL, který má vynikající tepelněizolační, protipožární i akustické vlastnosti. Skladba izolačního souvrství ploché střechy je řešena jako systém, kde jsou použity izolace pro ploché střechy v kombinaci se spádovým systémem ROCKFALL. Skladba střechy zajišťuje požadované akustické parametry, tepelněizolační vlastnosti a bezpečný odvod srážkové vody z plochy střechy. Za účelem zamezení šíření hluku do okolí jsou některé technologie v objektu izolovány speciálními zvukovými izolacemi, které splní vysoké požadavky na akustiku. Budova je vyprojektována tak, že většina energie pro vytápění sušárny pochází z rekuperace tepla z hlavní výrobní linky. V okolí nové briketárny byly provedeny další stavební úpravy.

Skladování izolací Rockwool

Díky investici do vybudování linky na výrobu briket se ve výrobním závodě Bohumín vytvořila i nová pracovní místa.

Spuštění provozu briketárny navazuje na předchozí etapy modernizace ve výrobním závodě v Bohumíně, který patří mezi nejmodernější závody na výrobu izolací z kamenné vlny s důrazem na ekologii a životní prostředí.

ROCKWOOL, a.s. je součástí skupiny ROCKWOOL. Lokální zastoupení s výrobním závodem v České republice a 250 zaměstnanci je zaměřeno na výrobu stavebních nehořlavých, tepelných a akustických izolací pro budovy.

 Rubriky článků