hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

O půjčky na bydlení pro mladé je velký zájem

25. 9. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB od 15. srpna poskytuje mladým lidem do 36 let dotaci na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun.

 

„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k pořízení vlastního bytu či domu nebo k tomu, aby si mohli opravit své stávající bydlení. Letos máme připraveno celkem 650 milionů korun, ale naší snahou je, aby tato částka byla co nejvyšší. Program není časově omezen a v případě velkého zájmu může Státní fond rozvoje bydlení navýšit rozpočet přesunem peněz z jiných programů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

O půjčky na bydlení pro mladé je velký zájem


Kdo může žádat:

Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo osoba do 36 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatel v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner  nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu. Tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou, na obou pracovištích SFRB. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády č. 136/2018 Sb. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

Čerpání úvěru na modernizaci obydlí:

Úvěr lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Čerpání úvěru na pořízení obydlí výstavbou:

Úvěr na výstavbu lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

Čerpání úvěru na pořízení obydlí koupí:

Úvěr lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Logo ministerstva pro místní rozvoj

Splatnost úvěru:

10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,

20 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

(Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne u úvěru na modernizace 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení 25 let.)

Ručení za úvěr na pořízení obydlí:

Zástavní právo k pozemku a pořizované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby vinkulace k živelnímu pojištění).

Ručení za úvěr na modernizaci:

Dohoda o ručení: jeden ručitel – věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč.

SFRB bude zpracovávat žádosti podle pořadí, ve kterém budou doručeny. Jedná se o program, který není časově omezen, některé žádosti mohou být převedeny do následujícího kalendářního roku. Žádosti lze podávat osobně či poštou na obou pracovištích SFRB
(Vinohradská 1896/46,120 00, Praha 2 nebo Dolní náměstí 192/9, 779 00, Olomouc.)

 Rubriky článků