hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Aktuality

Tepelné ztráty

25. 7. 2018

Určujícím faktorem pro ekonomické a efektivní vytápění je volba optimálního výkonu zdroje tepla. Výkon topné soustavy se stanovuje na základě výpočtu tepelných ztrát objektu, které jsou základem pro výpočet celkové spotřeby energie pro vytápění domu.

Výpočet tepelných ztrát slouží pro dimenzování systému vytápění budovy. Pro stanovení potřebného výkonu zdroje tepla je možné vypočítat tepelnou ztrátu celého objektu. Ke stanovení potřebného výkonu topných těles je nutné stanovit tepelnou ztrátu jednotlivých místností. Stanovení výkonu zdroje tepla na základě výpočtu tepelných ztrát může ušetřit jak významné investiční, tak provozní náklady. Vhodné dimenzování zdroje je také důležitým předpokladem pro dosažení vysoké účinnosti, optimálního fungování a nízkých emisí topidla.
Druhy tepelných ztrát


Tepelné ztráty vznikají:

• prostupem stavebními prvky a konstrukcemi

- střechou - stropem
- okny a dveřmi - podlahou
- stěnou - nevytápěnými prostory

• větráním

Podíl těchto tepelných ztrát je závislý na tepelně technických vlastnostech ochlazovaných konstrukcí a kvalitě (těsnosti) otvorových výplní (oken, dveří apod.). Procentuální podíl tepelné ztráty prostupem a větráním činí u nezateplených panelových domů asi 70:30.Část konstrukce Rodinný dům Bytový vícepodlažní dům
Stěny 20-25% 30-40%
Okna a venkovní dveře 30-40% 40-50%
Střecha 15-20% 5-8%
Podlaha (strop sklepa) 5-10% 4-6%


Zdroj: Centrum energetického poradenství (PRE)
www.energetickyporadce.cz

Rubriky článků