hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Průkaz energetické náročnosti

9. 8. 2018

Do české legislativy byl Průkaz zaveden novelizací zá- kona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve zně- ní pozdějších předpisů, v roce 2007. Tato novelizace zohledňuje požadavky Směrnice 91/2002/EK o energetické náročnosti budov. Průkaz popisuje energetickou náročnost budovy jako celku, tzn. množství celkové dodané energie do objektu.Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let a je součástí dokumentace (účinnost od 1. ledna 2009):

• při výstavbě nových budov

• při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost (větší změnou dokončené budovy je změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby energie)

Třída energetické náročnosti budovy

A - Mimořádně úsporná B - Úsporná  C - Vyhovující
D - Nevyhovující E - Nehospodárná F - Velmi nehospodárná
G - Mimořádně nehospodárná    • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro ně nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti dle předchozích bodů.

Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovávají tzv. energetičtí experti, kteří na tuto činnost získali oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu; jejich seznam je možné najít na webu MPO – Seznam energetických expertů.

Průkaz energetické náročnosti budovyHlavním výstupem průkazu energetické náročnosti budovy je hodnota spotřeby energie na metr čtvereční podlahové plochy. Do spotřeby se započítává nejen spotřeba tepla na vytápění, ale i na chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení. Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky podle vypočtené měrné spotřeby energie v kWh/(m2 .rok). Měrné spotřeby energie ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními (vyhovujícími).

Energetický štítek obálky budovy
Tento dokument je zpracován podle požadavků technické normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov; mezi projektanty je dobře znám jako „energetický štítek“.

V posledních letech prošel, stejně jako samotný předpis, několika drobnými změnami, které se týkaly především konečného vyjádření hodnot:
• SEN (Stupeň energetické náročnosti – listopad 2002),
• STN (Stupeň energetické náročnosti – březen 2005),
• či dnešní CI (klasifikační ukazatel – duben 2007)

Štítek slouží pouze k vyjádření tepelně technické kvality ochlazovaných konstrukcí budovy a přímo tak souvisí s tepelnou ztrátou objektu.


Zdroj: Centrum energetického poradenství (PRE)
www.energetickyporadce.cz

 


Zajistíme energetické posouzení stavby

Nepropásněte jedinečnou možnost využít státních dotací na zelenou úsporám a ušetřit si tak až desetitísíce korun!
Naše kapacity se rychle plní a stále držíme nízké ceny za energetické posouzení stavby. Oslovte nás přes kontaktní formulář.
Máte dotaz? Zeptejte se, zajistíme vám Energetické posouzení stavby pro přidělení dotací.Kontaktní formulářVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.
Rubriky článků