hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Typy tepelných izolací - 1. DÍL - Expandovaný pěnový polystyren - EPS

30. 5. 2018

Tepelných izolací je nepřeberné množství. Následující přehled tepelných izolací zdaleka není jejich vyčerpávajícím výčtem, ale je přehledem materiálů běžně dostupných a používaných v českém prostředí. Připravili jsme si pro vás několik seriál o několika dílech, ve kterých rozebereme jednotlivé typy izolací.Expandovaný pěnový polystyren – EPS
Je stále ještě nejrozšířenějším tepelným izolantem.
Polystyren vzniká jako produkt polymerace styrenu.
Následně je materiál tepelně zpracován a vypěňován do forem.
Bloky se pak řežou na desky požadovaného rozměru.
Dalším zpracováním se dociluje samozhášivosti (přidávají se retardéry hoření).

Ve stavitelství se používají čtyři základní varianty, které předurčují jeho použití.

Z (základní) nízká přesnost desek, použití: podlahy
S (stabilizovaný) používaný ve střechách
F (fasádní) vysoká přesnost desek (tolerance max. 2 mm), zejména pro kontaktní zateplovací systémy
Perimetr desky jsou minimálně nasákavé a mrazuvzdorné. Využívá se tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou, např. izolace soklu .


Typ polystyrenu se označuje např. EPS 70 S. Číslo značí pevnost v tlaku v kPa. Běžně jsou k dostání polystyreny tříd 50, 70, 100, 150, 200 a 250. Materiál běžně dosahuje hodnot deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λD = 0,036 W/(m.K) pro EPS 100. V současné době je již na trhu polystyren s příměsí grafi - tu (tzv. „šedý EPS“), který dosahuje výborných hodnot λD až 0,031 W/(m.K). Výhodou je vyšší izolační schopnost při menší tloušťce. To je důležité jak u rekonstrukcí, kde nemůžeme navyšovat tloušťku stěny, tak i u novostaveb, kde se snažíme dosáhnout co nejlepších tepelně-izolačních parametrů při co nejmenší tloušťce.   Expandovaný polystyren nelze dlouhodobě vystavit vlhku ani účinkům UV záření a je omezená i jeho pevnost. U novostaveb se EPS upevňuje při dostatečně soudrž- ném podkladním materiálu, rovinatosti a výšky objektu do 8 m nejčastěji celoplošným lepením bez mechanického kotvení. V ostatních případech a u rekonstrukcí je nutné desky mechanicky kotvit hmoždinkami. Běžné talířové hmoždinky procházející izolantem jsou dražší a díky nutnosti zapouštět je do izolantu a následně překrýt izolační zátkou i pracnější. Vhodnější je pak použít speciální talířové hmoždinky tzv. lepící kotvy na, které se izolační desky nalepí. Izolace se aplikuje v jedné vrstvě, i když jde o tloušťky třeba 30 cm. V takovém případě nehrozí kondenzace vlhkosti, která by v případě vrstvené izolace mohla vznikat. Mezi výhody polystyrenu patří jednoznačně jeho nízká cena a snadná dostupnost,
nevýhodou je nižší propustnost vodních par.


Expandovaný pěnový polystyren - šedý Expandovaný pěnový polystyren - bílý
Obr.: Expandovaný pěnový polystyren - šedý Obr.: Expandovaný pěnový polystyren - bílý
 

V dalším díle se dočtete:
extrudovaný polystyren Na první pohled jiný typ polysterenu, který je barevně odlišen dle výrobce (modrý, zelený, žlutý, růžový, fialový, atd.) a lišící se od standardního bílého expandovaného polysterenu jak způsobem výroby tak i vlastnostmi. Extruzí či protlačením pěny má extrudovaný polystyren (XPS) narozdíl od EPS uzavřenou strukturu bez mezer. To dává XPS velmi dobré parametry co se týče pevnosti v tlaku....
PŘEJÍT NA DRUHÝ DÍL (zatím nezveřejněn)


Rubriky článků