hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Puren radí a informuje - chybějící detaily v projektu nadkrokevního zateplení

22. 5. 2018

Nové detaily provedení PIR desek

Realizace staveb (novostavby, rekonstrukce apod.) jsou prováděny dle projektové dokumentace, zpracované odborně způsobilou osobou. Obvykle kvůli vydání povolení ke stavbě. Realizační (prováděcí dokumentace) se většinou neprovádí. V mnoha případech se i rekonstrukce provádějí bez projektové dokumentace a mnohdy tak realizační firmy nahrazují funkci projektanta. Jaké tedy mohou být následky absence projektanta a projektové dokumentace?


architekti a projekty
Obr.: Projektanti a projekty

Požadavky na návrh a realizaci jsou zahrnuty v řadě norem a předpisů. Pro realizaci jsou vydaná Pravidla pro pokrývání střech, kde se uvádí: „Tepelná izolace střech, obzvlášť skladba vrstev a rozhodující detaily spojů a napojení, musí být stanovené v projektovém návrhu zpracovaném projektantem s odbornou způsobilostí".

boční řez
Obr.: boční řez

Vzduchotěsné napojení parozábrany na obvodovou konstrukci pro krokev zakončenou na pozednici a krokev procházejí do exteriéru.

Okapová hrana

Detail okapové hrany má různé způsoby řešení. Novostavba musí splňovat normové požadavky pro nízkoenergetický (NED) nebo pasivní standard (PAS). Krokev musí být zakončena na pozednici. Pokud je požadován přesah přes obvodovou konstrukci, provede se tzv. přídavnou krokví. S řešením okapové hrany je nutné řešit i napojení parozábrany na obvodové konstrukce, volit správný druh parozábrany a způsob provedení.

Okapová hrana
Obr.: okapová hrana
vnitřní pohled
Obr. vnitřní pohled
zakončení
Obr. zakončení

Boční lemování

Jde o zcela opomíjený detail v projektové dokumentaci a na stavbě se tak často zapomíná řešit. Je třeba si uvědomit, že pohledové palubkové bednění nemůže přecházet z interiéru do exteriéru. Samotné dřevo je špatný izolant a spárami mezi palubkami dochází k infiltraci vzduchu – promrzání. Místo styku tepelné nadkrokevní izolace a štítu musí být vzduchotěsné a tepelně izolované.

boční lemování
Obr.: boční lemování

palubkové bednění
Obr.: palubkové bednění

Uvedené detaily naleznete na webových stránkách http://www.puren.cz/projektanti/detaily v sekci "Projektant > Stavební detaily".

Zdroj:
logo Puren


Rubriky článků