hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Střešní vikýřové systémy - puren PIR

10. 1. 2018

Systém puren PIR s vynikajícími izolačními vlastnostmi určený pro nízkoenergetické a pasívní domy

Střešní prefabrikované vikýře umožňují lepší využití podkrovního prostoru bez ohledu na sklon střechy, na rozdíl od střešních oken. Můžeme pod nimi vzpřímeně stát. Poskytují přirozený výhled, snadnou obsluhu a údržbu.
Sendvičová lepená konstrukce z oboustranných jednovrstvých třískových desek OSB(QSB) s vlhkuvzdorným lepidlem a tepelné izolace z tvrdé polyuretanové pěny PIR z řezané blokové pěny nebo tuhých izolačních desek PIR s obustranným flísovým povrchem. Stavebnice ze samonosných panelů se spoji na zámek pro pultové vikýře v kombinaci s nadkrokevním zateplením. Vynikající tepelně izolační vlastnosti při nejmenší tloušťce a hmotnosti izolace. Upřednostňující použití pro nízkoenergetické a pasivní stavby.


Pultový vikýř


Technická data:

Sendvičový panel 2 x QSB(PS5), OSB, ECO3, tl. 22 mm + PIR izolace 100 - 160 mm pro rozpon (š) max. 2,5 m  vyztužený dřevěnými hranoly.

graf 1 graf 2

Tepelná izolace puren PIR (EN 13165)                                             
Tepelná vodivost λ = 0,025-0,026 [(Wm-1 K-1)]                 
Objemová hmotnost (kg/m3) p<35                                  
Ekvivalentní dif.odpor/100mm (m) Sd= 45                                        
Reakce na oheň E-s2,d0 (EN 13501-1)                               
Teplotní použitelnost dlouhodobá + 90°C                           
Nasákavost dlouhodobá 0,9%                                           
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ10 (kPa)>150                 
Měrná tepelná kapacita (J.kg .K ) 1400
Požární odolnost REI 30 (EN 1364-1)

Vikýř

Desky QSB(P5) (EN 13165)
Tepelná vodivost λD=0,13[(Wm-1 K-1)] 
Objemová hmotnost (kg/m3) p=590 ±10%
Difúzní odpor (vlhko/sucho) μ=30/50
Reakce na oheň D-s2,d0 (EN 13501-1
Rozlupčivost (po varném testu) 0,12 Mpa 
Měrná tepelná kapacita (J.kg .K ) 1700  


tabulka

Požadavek na šíření vlhkosti dle
ČSN 73 0540-2.Roční množství kondenzátu
Mc musí být nižší než 0,1[kg.m2.a-1 ] nebo 3%
plošné hmotnosti materiálu.
Požadavek je splněn Mca < Mev,a

Pro zpracování nabídky požadujeme :

*Výkresovou dokumentaci krovu v měř. 1:100 s uvedením vzdálenosti délky, průřez krokví, sklon střechy
*Velikost a počet vikýřů. Způsob umístění konzultujte s projektantem a statikem.
  Jiné tvary je třeba konziultovat s výrobcem.
*při závazném objednání zaměření na stavbě zdarma. 

V případě zájmu o zpracování nabídky na vikýře pro váši stavbu nás kontaktujte zde.

Zdroj:
logo puren
Rubriky článků