hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nechte si proplatit dotace programu Nová zelená úsporám

27. 11. 2017

Pokud máte projekt z programu Nová zelená úsporám zrealizovaný, neváhejte s jeho doložením. Pokud fyzicky doručíte bezchybné doložení realizace do 30. listopadu 2017, bude vám dotace z programu vyplacena na váš bankovní účet ještě letos.

 
Na základě řádného a bezchybného doložení kompletních dokumentů prokazujících dokončení realizace podporovaných opatření bude k vaší žádosti o podporu vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotace bude vyplacena na váš bankovní účet. Podrobné informace k doložení realizace a seznam požadovaných dokumentů naleznete na těchto webových stránkách a také v informačním letáku pro rodinné či bytové domy. V případě jakýchkoliv nejasností můžete využít služeb krajských pracovišť, která jsou vám plně k dispozici.

Nestihnete-li doložit realizaci do konce listopadu nebo pokud budete mít v doložených dokumentech chyby, bude Vám dotace pravděpodobně vyplacena až v příštím roce. Vzhledem k tomu, že je program financován přes státní rozpočet a právě na přelomu roku dochází každoročně k jeho bilancování a převodům nevyčerpaných nároků do nového rozpočtového roku, je Státní fond životního prostředí ČR nucen na krátkou dobu vyplácení dotací v programu Nová zelená úsporám pozastavit. V tomto období nelze pro žádosti z programu Nová zelená úsporám zadávat žádná rozpočtová opatření, rezervace finančních prostředků a platební příkazy. Obnovení proplácení žádostí očekáváme v polovině ledna 2018.

Zdroj a autor textu: Nová zelená úsporámRubriky článků