hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Reakce Šance pro budovy na článek z Hospodářských novin

24. 11. 2017

Aliance Šance pro budovy reaguje na článek „Nové byty budou dál podražovat. Od ledna se mění pravidla pro povolování staveb, projdou jen energeticky úsporné projekty“, který byl zveřejněn na titulní straně Hospodářských novin.

 
1) V článku je uvedeno, že „velké developerské projekty budou od ledna 2018 stavební úřady povolovat pouze za předpokladu, že se jejich spotřeba bude blížit nule“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ je terminus technicus, který byl převzatý z evropské směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU). V české praxi toto označení energetického standardu budov (podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a jeho vyhlášky č. 78/2013 Sb.) však znamená, že takto navržené objekty budou muset splňovat podmínky, které se skutečné nulové spotřebě ani zdaleka neblíží.

Orientační hodnota požadavku na potřebu tepla na vytápění bude 30-70 kWh/m2 za rok. V parametru spotřeby neobnovitelné primární energie je požadavek ve výši 100-160 kWh/m2 na rok (rozpětí je odvozeno od velikosti budovy, její kompaktnosti, nebo orientace). Pro srovnání – pasivní energetický standard, tak jak je dnes definován v Nové zelené úsporám, má tento požadavek do 60 kWh/m2.

U uvedených údajů je zřejmé, že požadavek na novostavby, který pro bytové domy nad 1 500 m2 začne nabíhat od ledna 2018 (datum podání žádosti o stavební povolení), je definován měkce a zdaleka nedostává svému názvu. Jde o standard 2 - 3x horší, než je standard energeticky pasivní. Již dnes nabízené projekty bytových novostaveb z většiny tyto požadavky splňují, jak bylo správně uvedeno ve zmíněném článku.

2) V článku je dále u citace Šance pro budovy uvedeno „že lidem se spolu s novým energetickým standardem sníží spotřeba elektřiny“. Úspora energie však bude z větší části na spotřebě tepla na vytápění, ne nutně na spotřebě elektřiny. Snížení spotřeby elektřiny by mohlo nastat v případech, kdy dům používá elektrické vytápění či přitápění nebo ohřev teplé vody. Nový standard budovy s tzv. „téměř nulovou spotřebou“ se ale nijak nevěnuje spotřebě elektřiny na běžné spotřebiče.


Zdroj a autor: Šance pro budovy

Šance pro budovy logo


Rubriky článků