hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Jak zajistit tepelnou pohodu pod střechou

18. 9. 2017


Rockwool

Správně zateplená střecha sníží tepelné úniky a přinese nižší náklady na vytápění či klimatizaci. Součástí návrhu každého střešního pláště musí být posouzení střešní konstrukce s ohledem na tepelnou ochranu i akustiku. Tepelně-technické požadavky na šíření tepla a vlhkosti konstrukcí jsou závazné. Vlastnosti střešní konstrukce ovlivňují typ, kvalita a tloušťka tepelné izolace i množství tepelných mostů. Požadované a příznivé vnitřní prostředí pod střechou pomůže zajistit kamenná vlna ROCKWOOL.

 Skladba střechy musí být vždy navržena s ohledem na požadovaný stav vnitřního prostředí. Požadavky na tepelnou ochranu jsou dané normami, které také řeší energetickou náročnost celé budovy. Při navrhování je potřebné pamatovat rovněž na mechanickou odolnost a stabilitu střešní konstrukce, ochranu vnitřního prostředí proti hluku přicházejícícho zvenku, ale i na požární bezpečnost. Odborník společnosti ROCKWOOL Pavel Matoušek přidává i další důležité faktory:  „Kromě výběru správného typu izolace a krytiny je nutné zohlednit také sklon střechy, velikost a vzdálenost krokví nebo polohu domu v zástavbě.“

Rockwool
Obr.1: Správně zateplená střecha sníží tepelné úniky a přinese nižší náklady na vytápění či klimatizaci.

Správná tloušťka tepelné izolace a vhodné řešení konstrukčních detailů mají za cíl snížit tepelné ztráty. Velký vliv na tepelně-izolační vlastnosti střešní konstrukce má množství tepelných mostů a vazeb. Proto je důležité důkladné vyplnění prostoru mezi krokvemi izolací tak, aby nevznikly netěsnosti. Pro eliminaci tepelných mostů se doporučuje položit izolaci ve dvou nebo více vrstvách. Zde je potřeba dohlédnout na to, aby spoje mezi izolacemi byly překryté. Nejkritičtější místa jsou například přechody střechy na fasádní kontrukci, napojení střeśńího okna na střešní konstrukci a další prvky tvořící nosnou konstrukci střechy.

Větraná vzduchová mezera je důležitou součástí šikmé střechy, zvláště u domů se zatepleným podkrovím. Vzduchovou mezerou odchází přebytečná vlhkost, která se tvoří na spodní straně střešní krytiny. Při realizaci vzduchové mezery je nutné počítat s vhodnou ochranou proti dešti i živočichům. Taktéž nesmí nic překážet proudění vzduchu. Je potřebné dbát na následující zásady: „Otvory při okapech i hřebeni musí být správně dimenzované, což určuje norma. Například, při sklonu střechy 25° až 45° musí mít vzduchová mezera minimálně 40 mm, pokud je délka vzduchové vrstvy menší jak 10 metrů a vzduchová mezera odvádí vodní páru nad střešní konstrukci,“ vysvětluje Pavel Matoušek.

Řez střechou
Obr.2: Řez střechou

K rizikovým místům patří napojení šikmé střechy na fasádu. Je podstatné zaměřit se hlavně na to, aby izolace střechy byla napojená na izolaci fasády, případně ji překrývala. Stejně tak prostor mezi krokvemi a zdí musí být vyplněný izolací. Je nezbytné věnovat se také místům prostupu některých instalačních prvků. Komfortní bydlení a tepelnou pohodu v podkroví pomůže zabezpečit izolace ROCKWOOL. Kamenná vlna má výborné tepelně-izolační a akustické vlastnosti a navíc významně zvyšuje požární bezpečnost střechy domu.

 Zdroj textu: společnost ROCKWOOL

Rubriky článků