hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Pomůže kvalitní zateplení ?

26. 3. 2017

Energie spolknou více nežpětinu rodinného rozpočtu. Pomůže kvalitní zateplení

Celkem 21,1 procenta rozpočtu českých domácností jde dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) na bydlení. Zhruba dvě třetiny z toho Češi zaplatí za vytápění. Funkční řešení na zkrocení nákladů za energie nabízí komplexní zateplení. Vyplatí se zejména u starších bytových zástaveb, kde dokáže majitelům ušetřit až 75 procent nákladů za energie. „Snížení energetické náročnosti domu je také jednou z forem spoření na důchod. Od momentu realizace financování zateplení majitel nemovitosti prakticky již doživotně šetří. V praxi se to projevuje jak na nižších provozních nákladech na vytápění, tak na úsporách za klimatizaci během léta,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Na zateplení lze čerpat peníze jak z národních, tak z evropských dotačních programů.

 

„Náklady na vytápění tvoří významnou položku v rozpočtech českých domácností. Dům nebo byt má při tom dle studie, kterou jsme si nechali vminulém roce zpracovat, zatepleno jen něco málo přes polovinu lidí. Ostatní platí zbytečně vysoké faktury za energie,“uvádí PavelZemene, předseda Sdružení EPS ČR. Navíc z posledního Sčítání lidu, domů a bytů vyplývá, že v Česku žije zhruba 13 procent domácností v domech postavených před téměř 100 lety. Další jedna třetina Čechů obývá domy staré 45 až 95 let. „Tyto zástavby je nutné rekonstruovat a dodatečně zateplit. V posledních letech je tak téma energetické účinnosti nejen českou, ale i evropskou prioritou,“ dodává Zemene.

Přehledně: Stáří domu a ušetření výdajů za energie díky zateplení


Typ domu

Stáří domu
Zateplení
vnějších stěn
Komplexní zateplení včetně výměny
okenních a dveřních konstrukcí
Panelový z 60. - 80. let až 40% kolem 65%
Panelový z 80. - 90. let až 20% kolem 60%
Rodinný z 1. pol. 20. stol. až 50% až 75%
Rodinný z 50. - 70. let kolem 40% kolem 80%
Rodinný z 80. - 90. let až 35% až 70%

Modelový příklad

Po zateplení fasády, podlah a stropůrodinného domu s ročními náklady na energie okolo 50 000 korun, je možné ušetřit okolo 50% těchto výdajů. Návratnost investice je v závislosti na provedené úpravě zhruba 10 let. Tuto dobu výrazně zkracují dotační programy, skrze které mohou majitelé domužádat o finanční podporu na zvýšeníenergetické účinnosti.

S financováním pomohou dotační programy

Na zateplení budov je možné využít jak národní, tak evropské dotační programy. Z evropských programů se jedná o Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost, či Integrovaný regionální operační program (IROP). V něm nyní od března spravující Ministerstvo pro místní rozvoj ohlásilo zjednodušení administrativy a podporu zateplování bytových domů mimo Prahu. Velmi oblíbený je i národní program Nová zelená úsporám (NZÚ), který poskytuje dotace na zateplení a další energetické úspory rodinných domů po celé České republice a bytových domů v Praze. Program NZÚ je navíc nyní vyhlášen kontinuálně a žádosti tak lze podávat v průběhu celého roku, což je pro žadatele komfortnější.

Zateplení šetří peníze, omezuje zdravotní rizika a zvyšuje hodnotu budov

Kromě toho, že zateplení šetří peníze v zimě za vytápění av létě za chlazení, má i řadu dalších výhod. Zlepšuje tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru a díky nízké spotřebě tepla umožňuje provozovat úspornější otopné systémy včetně alternativních zdrojůenergie. Pozitivně také ovlivňuje lidské zdraví tím, že omezuje riziko respiračních onemocnění. Zateplení prodlužuje životnost budov a zlepšuje jejich estetický vzhled, čímž zvyšuje hodnotu nemovitosti. Současně snižuje emise skleníkových plynů a chrání tak životní prostředí.

Češi mají v oblibě pěnový polystyren

Mezi nejoblíbenější izolační materiál patří dlouhodobě pěnový polystyren. „Oblíbenost polystyrenu pramení z jeho vlastností, mezi něž řadíme pevnost, lehkost, vysokou odolnost a životnost minimálně 50 let. Vedle toho má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jedná se o ekologický materiál, který Češi staví na první místo při zateplení fasád nebo plochých střech,“ uzavírá Zemene.
 

Zdroj a autor textu: TZ Sdružení EPS
Sdružení EPS ČR, logo


Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat akoordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace voblasti výroby a použití výrobků aaplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti aodborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Rubriky článků