hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Pěnové sklo

13. 6. 2017

Jedná se o materiál s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Vyrábí se z namletého střepu s přídavkem uhlí a sklářského písku. Během tavení suroviny v uzavřených formách dochází ke spalování uhlí. Tyto spaliny pak vytvářejí v tavenině uzavřené bublinky, čímž dojde až k dva­cetinásobnému zvětšení objemu.
 

Obr.: Pěnové sklo, ilustrační foto

Pěnové sklo je výborný izolant, je však velmi nákladné. Proto se používá jen ve výjimečných případech. Díky dostatečné pevnosti jej lze použít do izolací pochůzných střech apod. Oblasti využití vyplývají z jeho následujících vlastností:
  • objemová hmotnost 120 - 175 kg/m3
  • pevnost v tlaku 0,7 - 1,6 MPa
  • maximální teploty použití od -260 do 430°C
  • dobrá opracovatelnost
  • chemická odolnost
  • vodotěsnost

SKLENĚNÁ VLÁKNA

V moderním materiálovém inženýrství jsou skleněná vlákna téměř nenahraditelný materiál při výrobě řady kompozitů. Technologie výroby skleněných vláken je odvislá od požadované délky vlákna. Při výrobě krátkých vláken o průměru 3 až 7 urn je tavenina rozfoukávána na běžící pás. Tato vlákna se používají k výrobě tepeínělzolačních desek, rohoží, vaty apod.

Při výrobě dlouhých nekonečných skleněných vláken je tavenina tažena a vzniká nekonečné vlákno rayon. Tato vlákna se uplatňují při tkaní textilií, jako výztužný materiál kompozitů apod. Vzájemným spletením více vláken lze vyrobit pramence, které se používají pro vyztužení např. plastových trub. při aplikaci skleněných vláken do kompozitů se často jejich povrch dodatečně upravován.
Použití pěnového skla na stavbě, ilustrační fotoPoužití pěnového skla na stavbě, ilustrační foto
Obr.: Použití pěnového skla na stavbě, ilustrační foto

Nejčastější oužití skleněných vláken je při výrobě různých izolačních materiálů nebo jako rozptýlená výztuž v kompozitech (sklolaminát). Pro použití do materiálů na bázi cementu je nutná jejich alkalivzdorná úprava. Zvláštní typ výrobků, které se v poslední době začínají hojně používat, představují skleněné mikrodutinky. Přimícháním do směsi v ní tvoří uzavřený pórový systém, který směs výrazně odlehčí a provzdušní. Zlepšují se tím významně tepelněizolační vlastnosti dané směsi. Mikrodutinky se využívají především k úpravě malt, omítek a v případě betonů ke zlepšení mrazuvzdornosti. Jejich použití je však poměrně nákladné.


Čerpáno z publikace: Stavební materiály pro SPŠ stavební (Moderní i tradiční materiály, zkoušení stavebních hmot, praktická cvičení), vydavatelství Grada


Autoři: Karel Kolář, Pavel ReitermanRubriky článků