hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

MMR nezvládá čerpání dotací

23. 2. 2017

MMR nezvládá čerpání dotací na energeticky úsporné renovace bytových domů

Celkem 17 miliard korun na energeticky úsporná opatření v bytových domech mimo Prahu „leží“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Důvodem jsou zejména složité administrativní požadavky, které nastavuje pro všechny evropské programy také MMR. Ty jsou zvládnutelné městy s investičními odbory a právníky, ne tak výbory společenství vlastníků, které jsou běžnými žadateli. Vláda právě schvaluje zprávu o plnění českého cíle pro zvyšování energetické účinnosti z dílny MPO, která obsahuje obdobné výtky na adresu IROPu, jaké má Šance pro budovy.
 

Aliance Šance pro budovy tak apeluje na ministerstvo, aby neprodleně odstranilo hlavní problémy v nastavení tzv. Jednotného metodického prostředí a IROP (konkrétně specifického cíle 2.5). „Administrativní požadavky je třeba přizpůsobit reálným možnostem žadatelů, tedy typicky společenstvím vlastníků jednotek, jehož výbor se schází třikrát ročně v kočárkárně. Společenství vlastníků mají bohužel podobně složité podmínky jako například město, když staví stadion. Mají ale mnohem méně možností a zkušeností,“ říká Petr Holub, ředitel aliance.

Mezi administrativními požadavky se například objevuje nutnost velmi složitého zadávání veřejné zakázky s hrozbou sankcí i při administrativní chybě (a rizikem, že vlastníci jednotek budou případnou sankci vymáhat po výboru, který je za řízení společenství zodpovědný svým majetkem). Dále je podle Šance pro budovy třeba dávat větší důraz na pro-klientský přístup Centra regionálního rozvoje (CRR), které program administruje.

Ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák zase vidí velký problém v systému zadávání projektů MS2014+. „V rámci prezentací, kterých jsem se zúčastnil, byl tento systém vychvalován jako jednoduchý, uživatelsky vstřícný nástroj. Jsem přesvědčen, že opak je pravdou. Jestli bylo zadáním pro tvůrce systému vytvoření jednotného prostředí pro všechny oblasti působnosti IROPu, pak jej možná splnili. Ale samo zadání bylo špatné. Přeci není možné do jednoho systému zapracovat požadavky na finančně řádově rozdílné akce. Jsem přesvědčen, že systém MS 2014+ je nezbytně nutné upravit tak, aby reálně zohlednil rozdíly mezi typy žadatelů v rámci IROP, tj. Profesionály žádající na projekty v řádech stovek milionů a „amatéry“ předkládající projekty v jednotkách milionů,“ říká Hanák ze svazu, který sdružuje vlastníky či správce zhruba 650 tisíc bytových a nebytových jednotek v České republice.

Důsledkem těchto problémů je nižší nákladová efektivita vynaložených prostředků. „Aby IROP dostatečně přeplatil složitou administrativu, nabízí dvakrát vyšší míru podpory než srovnatelný program Nová zelená úsporám, který podporuje úspory energie v bytových domech v Praze,“ vysvětluje dále Petr Holub. Za jednu korunu veřejných prostředků se tak zrealizuje polovina stavebních prací a uspoří polovina energie.

Šance pro budovy a Svaz českých a moravských bytových družstev dlouhodobě s MMR o těchto problémech komunikují a vidí snahu jednotlivých pracovníků situaci řešit. Špatná koordinace různých sekcí MMR však způsobuje, že problém se za poslední rok posunul tak o 10 % z toho, co je nutné pro úspěšné čerpání programu. Oborová sdružení vítají, že byl například odstraněn požadavek na zpracování pro tyto projekty zbytečné finanční analýzy, nyní však upozorňují, že nastal čas na kvalitativní skokovou změnu ke snížení administrativy programu.

„Pokud by se nepodařilo MMR úkoly výše rychle splnit, je vhodné přesunout prostředky i správu z IROP pod resort životního prostředí. Tím by se i sjednotila administrativa podpory úspor energie bytových domů v Praze a mimo Prahu. Vnímal bych to od vlády jako státnické gesto a snahu o usnadnění života našim občanům a užitečné vyčerpání prostředků, které máme z Evropské unie,“ uzavírá Petr Holub. Zároveň posíláme také dopis na premiéra a ministra financí, aby vzniklou kritickou situaci řešili na vládní úrovni.


Zdroj a autor textu: Webový portál Šance pro budovy, TZ, www.sanceprobudovy.cz
Logo portálu Šance pro budovy


Rubriky článků