hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Vláda stvrdila seznam prioritních staveb, u kterých nebude nutné opakovat proces EIA

1. 9. 2016

Vláda stvrdila seznam prioritních staveb, u kterých nebude nutné opakovat proces posuzování vlivů na životní prostředí

Již v červnu letošního roku vláda schválila novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon EIA“) z dílny Ministerstva životního prostředí, která do zákona EIA vložila nové ustanovení o speciálním postupu schvalování u vybraných klíčových dopravních staveb. Novela nabyla účinnosti 5. srpna 2016. Novelou zakotvený postup umožní získání stavebního povolení u vybraných klíčových dopravních záměrů, aniž by pro tyto záměry bylo nezbytné opakovat proces posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. proces EIA, jehož provedení je Evropskou komisí požadováno pro záměry, ke kterým bylo vydáno stanovisko EIA podle zákona EIA z roku 1992. Jedná se o záměry nacházející se na transevropské dopravní síti, jejichž realizace je důležitá jak pro Českou republiku, tak pro okolní státy. Vláda proto pro tyto záměry vyjednala s Evropskou komisí výjimku z opakování procesu EIA. Všechny záměry jsou současně v takové fázi přípravy, že po vydání závazného stanoviska dle novelizovaného postupu EIA budou moci brzy vstoupit do procesu vedoucího k získání stavebního povolení.

 
ilustrační foto
Vládou včera schválené nařízení vlády stanovuje okruh prioritních dopravních záměrů, u kterých nebude třeba opakovat proces EIA Prioritní dopravní záměry byly dojednány s Evropskou komisí, která si pro dva z prioritních dopravních záměrů, konkrétně D3 Obchvat Českých Budějovic a obchvat D48 Frýdek-Místek, vyžádala zvláštní režim z důvodu, že se jedná o obchvaty měst, která se však od vydaného stanoviska EIA intenzivně rozvinula. Zvláštní režim spočívá v požadavku, aby oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvedl i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro volbu vybrané varianty s ohledem k jejímu vlivu na životní prostředí.

Souhlas Evropské komise se seznamem výjimek je podmíněn tím, že seznam nebude dále rozšiřován. Oproti původnímu pracovnímu návrhu nařízení vlády Ministerstvo dopravy do seznamu nezařadilo záměr „I/11 Ostrava, prodloužená Rudná (stavba nanaplňuje jednu ze základních podmínek - není součástí evropské dálniční sítě, takzvané TEN-T). V případě tohoto záměru je již bylo ze strany ŘSD ČR podáno oznámení záměru a v současné době probíhá na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje zjišťovací řízení.

Vládní nařízení bylo schváleno dle očekávaného harmonogramu MŽP, které jeho schválení předpokládalo do konce srpna 2016. Předložení žádostí a dokumentací k uvedeným záměrům, které jsou nezbytné pro vydání závazných stanovisek, je mezi Ministerstvem dopravy a MŽP úzce koordinováno tak, aby uvedená závazná stanoviska mohla být vydána v průběhu podzimu 2016. Oficiální předložení žádostí je možné až po nabytí účinnosti nařízení vlády. Vydaná závazná stanoviska pak budou podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních a umožní tak pokračovat v povolovacích procesech pro tyto záměry. U těchto záměrů se zahájení realizace očekává v roce 2017, resp. v některých případech v roce 2018.

Prioritní dopravní záměry

  • D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)
  • D35 Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)
  • D49 Hulín – Fryšták
  • D55 Otrokovice, obchvat JV část
  • D11 1106 Hradec Králové – Smiřice
  • D1 0136 Říkovice – Přerov
  • Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Prioritní dopravní záměry ve zvláštním režimu

  • D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)
  • D48 Frýdek Místek, obchvat

 

Zdroj a autor článku: Ministerstvo životního prostředí, tiskové centrum
Logo Ministerstvo životního prostředíRubriky článků