hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Větrané zateplení fasády - postup při realizaci

6. 6. 2016

Větrané zateplení fasád s pružnými izolačními deskami

 

KONSTRUKCE PRO BUDOVY do 12m

Konstrukce DIAGONAL 2H pro budovy do 12 m, zdroj: Knauf Insulation
Ocelová konstrukce pro vytvoření větrané zateplené fasády, je navržena tak, aby minimalizovala vliv tepelných mostů na účinnost tepelné izolace. Na budovách s výškou do 12 m umožňuje konstrukce použít pohledový obklad až do hmotnosti 20 kg/m2.

Doporučení:

Montáž konstrukce by měla být prováděna pracovníky, kteří prošli zaškolením a byli poučeni o specifických postupech nutných pro dosažení odpovídajících vlastností konstrukce. Každou jednotlivou konstrukci musí posoudit statik. Samostanou pozornost je nutné věnovat kotvení konstrukce do podkladu. Konstrukční uspořádání celého systému musí respektovat zatížení větrem, obkladovým materiálem a zároveň kvalitu podkladu, do něhož se bude kotvit.

POSTUP PŘI REALIZACI


1. Na základě statického posouzení se rozměří svislé i vodorovné rozteče bodů, ve kterých budou namontovány jednotlivé diagonální prvky.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

2. Na celou zateplovanou plochu fasády se namontují diagonální prvky.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

3. Odehnutím prvků od fasády se vymezí prostor pro vložení izolace. Drobné korekce úhlů umožňují kompenzovat odchylky od rovinnosti původní fasády. To se uplatní zejména u rekon-strukcí starých domů.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

4. Dutina pro vložení tepelné izolace a budoucí tvar fasády se vymezí montáží pomocných profilů L.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

5. Při montáži profilů je třeba velmi pečlivě dbát na vytvoření požadovaného tvaru podkonstrukce. Na obrázku je vzájemná poloha fixována s pomocí montážní svorky a pomocného distančního prvku.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

6. Příčné ztužující prvky se spojí nejprve s L profilem a teprve potom se zakotví do stěny.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

7. Do vytvořené podkonstrukce se vkládá bez nutnosti dodatečné fixace pružná minerální vlna.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

8. Na profily L se s pomocí oboustranné lepící pásky položí difúzně otevřená větrotěsná fólie.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

9. Pod spárově otevřené varianty opláštění (například pohledový Heraklith) je nutné použít fólii odolnou proti namáhání UV zářením.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

10. Přes větrotěsnou fólii se namontují vnější profily Z. Jejich funkcí je ztužení pásnice příhradové soustavy, vymezení větrané vzduchové dutiny a vytvoření podkladu pro montáž pohledového opláštění.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation

11. Posledním krokem je montáž pohledového opláštění.
Postup při realizaci větraného zateplení fasády, zdroj: Knauf Insulation


Zdroj fotografií: Knauf Insulation
Autor a zdroj textu: Tiskové materiály a prospekty Knauf Insultaion
Logo společnosti Kanuf Insulation

Rubriky článků