hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Všechny dotace na úspory energie mají nově jednotnou internetovou stránku

27. 12. 2015

Aliance Šance pro budovy spustila internetovou stránku www.renovujdum.cz. Žadatelé o podporu zde jednoduše najdou vhodný dotační titul. Dotace na podporu úspor energie jsou totiž rozmístěny do celkem osmi programů napříč čtyřmi úřady. Najít tak relevantní informace bylo až dosud velmi složité.
 

Stránka www.renovujdum.cz funguje tak, že uživatel nejprve zaškrtne typ nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, veřejná budova, komerční budova) a poté zaškrtne, co s nemovitostí zamýšlí, tedy jestli chce renovovat či stavět novou a jestli je z Prahy či mimo Prahu. Portál nakonec nabídne vhodný dotační titul s kompletním popisem, podmínkami, výší alokace apod. Dále pak odkáže na podrobné informace na stránkách příslušného programu.
Nový web - Renovůj dům

„V současnosti podpora úspor energie v budovách běží nebo se plánuje minimálně v osmi celostátních programech řízených čtyřmi úřady[1]. To je ukázka resortismu na vládě. Pokud podobný portál nepřipravila sama ministerstva, museli jsme se toho chopit my. Cílem je zpřehlednit informace pro možné žadatele a tím i pomoci čerpání finančních prostředků,“ komentuje ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub důvod, který vedl ke spuštění webu www.renovujdum.cz.

V programech podpory energetických úspor přitom leží do roku 2020 (resp. 2022) celkem 65 miliard korun. Složitost systému podpory však může ohrozit vyčerpání celé částky. „Energeticky úsporné stavebnictví může přinést až 1 % procento HDP a 35 tisíc pracovních míst ročně. Je ale potřeba koordinace ze strany státu. Proto dlouhodobě usilujeme o jednotný, kontinuální program podpory energetických úspor. Stavebnictví potřebuje stabilitu a jistotu, žadatelé o podporu zase administrativně jednoduchý a přístupný program. Web renovujdum.cz je, jak doufám, jen mezistupeň k takovémuto jednotnému programu,“ věří Holub.

Internetové stránky vznikly po konzultacích a za podpory ministerstev průmyslu, životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj. Tyto resorty také přislíbily dodávat na web aktuality. Spravovat ho zatím bude zdarma aliance Šance pro budovy s příslibem, že jej nikdy nepoužije k reklamním účelům či k propagaci konkrétní firmy či technologie.

Webový portál také nabízí ke stažení přehlednou tabulku s výčtem všech programů.


[1]Podpora energetických úspor je roztříštěna do následujících programů: Operační program Životní prostředí (MŽP), Integrovaný regionální operační program (MMR), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO), Operační program Praha – pól růstu ČR (MHMP), Nová zelená úsporám (MŽP), program Panel (MMR), program Jessica (MMR), program Efekt (MPO).

 Zdroj a autor článku: TZ Aliance Šance pro budovy, podpora energetického stavebnictví, www.sanceprobudovy.cz
Logo Alinace Šance pro budovy


Rubriky článků