hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Trvale vlhké prostory: Konstrukční doporučení

7. 3. 2016

Konstrukce

Stavebně-fyzikální průzkumy s reálnými klimatickými údaji ukazují enormě vysoký potenciál stavební bezškodnosti konstrukcí při použití vysokovýkonné parobrzdy pro clima INTELLO s celosvětově největším difúzním odporem závislým na vlhkosti účinným ve všech klimatických oblastech a již po deset let osvědčené parobrzdy s difúzním odporem závislým na vlhkosti pro clima DB+. S pro clima DB+ a INTELLO dosahují konstrukce i při zvýšeném vlhkostním zatížení vysoké bezpečnosti proti stavebním škodám. Předpokladem je nezastíněná lokalita, například bez stromů nebo sousedních objektů.

 

Předpoklad pro účinnost parobrzd s proměnnou hodnotou difúzního odporu v závislosti na vlhkosti

Předpoklad pro účinnost parobrzd s proměnnou hodnotou difúzního odporu v závislosti na vlhkosti, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Na vnitřní straně se smí nalézat pouze difúzně propustné stavební vrstvy, aby nebylo bráněno zpětnému vysychání vlhkosti do interiéru

Vnitřní opláštění

Předpokladem pro vysoké bezpečnostní reservy je neomezované vysychání do interiéru. Na vnitřní straně instalované opláštění s parobrzdou s proměnou hodnotou závislou na vlhkosti s difúzi omezujícím účinkem, jako například dřevité materiály, omezují množství vlhkosti která může vysychat směrem do interiéru a snižují tím potenciál stavební bezškodnosti. Výhodné jsou materiály s otevřenou strukturou, např. opláštění z palubek, desky z dřevité vlny s omítkou a sádrokartonové desky.

Trvale vlhké prostory

Parobrzdy s proměnou hodnotou závislou na vlhkosti nemohou být používány v trvale vlhkých klimatických podmínkách, jako např. bazénech, lázních, zahradnictvích nebo velkokapacitníchkuchyních.

Ochrana tepelně izolační konstrukce v novostavbě během stavební fáze

Vlhké prostory v bytech

Vlhké prostory v obytných budovách mají dočasně zvýšenou vlhkost. Parobrzdy s proměnou  hodnotou závislou na vlhkosti pro clima DB+ a INTELLO poskytují při dodržení pravidla 60/2 i pro tyto místnosti optimální ochranu. Tím je konstrukce i při vlhkosti podmíněné podmínkami novostavby a obývání dostatečně chráněna před vniknutím vlhkosti z vzduchu v interiéru a částečně před tvorbou plísní.

Ochrana tepelně izolační konstrukce v novostavbě během stavební fáze, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Dodržení pravidel 60/2 a 70/1,5 zajistí vysoký potenciál stavební bezškodnosti tepelněizolační konstrukce

Spodní konstrukce střechy

Optimální je volba difúzně propustných materiálů na spodní střechu (např. dřevovláknitých desek nebo pásoviny SOLITEX s nepórézní membránou pro použití se záklopem a pro použití bez záklopu, umožňující účinné vysychání směrem ven. Konstrukce s difúzně nepropustnými venkovními stavebními díly, jako např. asfaltová pásovina, ploché střechy a ozeleněné střechy, jakož i střechy s plechovou krytinou, snižují stavebně fyzikální bezpečnost stavebního dílu. Dřevěný záklop poskytuje větší bezpečnost než desky z aglomerovaného dřeva, jelikož dřevo má proměnný difúzní odpor závislý na vlhkosti a je kapilárně vodivé. INTELLO nabízí díky vysoké proměnlivosti difúzního odporu závislé na vlhkosti velmi vysoký bezpečnostní potenciál, i u aglomerovaného dřeva. Při použití pro clima DB+ by neměly být na spodní konstrukci střechy  používány desky z aglomerovaného dřeva.

 

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 Rubriky článků