hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Vysoký difúzní odpor v zimě a nízký v létě

18. 1. 2016

Vysoký difúzní odpor v zimě

Difúzní odpor parobrzdy INTELLO byl tak nastaven, aby pásovina mohla mít v zimním klimatu hodnotou sd větší než 10 m. To má za následek, že v zimě, když je vlhkostní tlak na konstrukcinejvyšší, nepropustí parobrzda téměř žádnou vlhkost do stavebního dílu.

 

To platí i v extrémních klimatických podmínkách jako například ve velehorách, při studených a dlouhých zimách. Ale i u plochých a ozeleněných střech s difúzně nepropustnou krytinovouizolační pásovinou (například asfaltová pásovina) a u střech s plechovou krytinou je konstrukce účinně chráněna před vlhkostí. Vysoká hodnota sd má své výhody i u střech s difúzně propustných z venkovní strany, když se jedná o tvorbu námrazy (difúzní zábrana) na difúzně prodyšné izolační pásovině pro použití bez záklopu.

Průběh difúze v PE-fólii. Bez proměnlivé hodnoty v závislosti na vlhkosti, zdroj: Ciur a.s.Průběh difúze v parobrzdách pro clima, zdroj: Ciur a.s.

Obr. 1: Průběh difúze v PE-fólii. Bez proměnlivé hodnoty v závislosti na vlhkosti; konstantní hodnota Sd u PE fólie, Obr. 2: Průběh difúze v parobrzdách pro clima

Nízký difúzní odpor v létě

Difúzní odpor může v letním klimatu klesnout na hodnotou sd 0,25 m. Toto má za následek rychlé vysychání vlhkosti, která se případně nalézá v konstrukci, směrem dovnitř. Podle spádu tlaku páry odpovídá toto kapacitě vysychání 5 - 12 g/m2 H20 za hodinu, což znamená ca. 80 g/m2 H20 za den, resp. 560 g/m2 H20 za týden. Tato vysoká kapacita vysychání má za následek, že stavební díl rychle vysychá již na jaře.

Difúzní proudy v parobrzdě s vlhkostně proměnlivou difúzní hodnotou pro clima, zdroj Ciur a.s.

Obr.: Difúzní proudy v parobrzdě s vlhkostně proměnlivou difúzní hodnotou pro clima

Vyvážený difúzní profil

V době lepších neprodyšných izolací a tím zvýšené vlhkosti vzduchu ve zděných novostavbách náleží difúznímu odporu při vyšší relativní vlhkosti vzduchu velký význam.

Novostavby: pravidlo 60/2

V novostavbách panuje zvýšená vlhkost vzduchu podmíněná stavbou samou a jejím obýváním. Difúzní odpor parobrzdy by měl být proto nastaven tak, aby při střední relativní vlhkosti vzduchu 60 % byla dosažena hodnota sd minimálně 2 m, aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vniknutím vlhkosti a tím i před tvorbou plísní. INTELLO má při relativní vlhkosti vzduchu 60 % hodnotu sd ca. 4 m.

Novostavba a stavební fáze, pravidlo 60/2 a 70/1,5, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Novostavba a stavební fáze, pravidlo 60/2 a 70/1,5

Doporučená minimální hodnota Sd během stavební fáze a u vlhkosti z novostavby.

Fáze výstavby: pravidlo 70/1,5

Během fáze výstavby, po provedení omítkářských prací nebo stěrkování, panuje v budově velmi vysoká vlhkost vzduchu. Hodnota sd parobrzdy by měla činit při relativní střední vlhkosti vzduchu 70 % více než 1,5 m, aby chránila konstrukci před příliš vysokým vniknutím vlhkosti z okolního prostředí stavby a před tvorbou plísní. Zejména u desek z aglomerovaného dřeva na venkovní straně konstrukce je zapotřebí vysoké ochrany proti vlhkosti. INTELLO má při relativní vlhkosti vzduchu 70 % hodnotu sd ca. 2 m. Nadměrná vlhkost vzduchu během fáze výstavby po příliš dlouhou dobu může vést principielně k provlhnutí konstrukce. Vlhkost ze stavebních prací by proto měla být pravidelně odváděna větráním. Vysoušeče urychlují vysychání.

Nejvyšší potenciál bezpečnosti

„Inteligentní“ chování parobrzdy s proměnou hodnotou závislou na vlhkosti od pro clima činí izolační konstrukce velmi bezpečné, i při nepředvídaném proniknutí vlhkosti do konstrukce, např.nepříznivými klimatickými podmínkami, netěsnostmi, boční difúzí nebo zvýšenou montážní vlhkostí stavebního dřeva nebo izolace. Parobrzdy s variabilní hodnotou závislou na vlhkosti od pro clima fungují jako čerpadla k odvodu vlhkosti, aktivně odvádějí vlhkost ze stavebního dílu, která se v něm případně nepředpokládaně vyskytla.

 

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 Rubriky článků