hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

''Inteligentní'' parobrzdy: Vysychání konstrukcí dovnitř

4. 1. 2016

Vlhkostní situace v konstrukci

Difúzní proud proudí vždy od teplé ke chladné straně:

 

V zimě: zvýšená vlhkost na venkovní straně

V létě: zvýšená vlhkost na vnitřní straně

Jednu z rozhodujících možností vysychání nabízí stavební konstrukce směrem dovnitř: vždy když je teplota na venkovní straně izolace vyšší než na vnitřní straně, obrací se difúzní proudění - vlhkost ze stavebního dílu proudí dovnitř. K tomuto dochází již za slunných dní na jaře a na podzim, jakož i intenzivněji v letních měsících. Kdyby byla parobrzdná a neprodyšná izolační  vrstva difúzně otevřená, mohla by vlhkost, která se eventuálně nachází v konstrukci vysychat směrem ven. Difúzně otevřená parobrzda by ale v zimě propouštěla příliš mnoho vlhkosti do konstrukce a tím způsobila stavební škodu.

Na první pohled se při použití parozábran zdá být konstrukce chráněná před vlhkostí. Dojde-li však k vniknutí vlhkosti do konstrukce konvekcí, boční difúzí nebo zvýšenou vlhkostí stavebníchmateriálů, není vysychání směrem dovnitř v letních měsících možné. Tak se z parozábrany stane velmi rychle past na vlhkost.

Ideální je parobrzda s vysokým difúzním odporem v zimě a nízkým difúzním odporem v létě. Již po léta se tato inteligentní parobrzda s vlhkostně proměnlivou difúzní hodnotou sd osvědčila. Tyto parobrzdy mění svůj difúzní odpor podle okolní relativní vlhkosti vzduchu. V zimním klimatu jsou difúzně nepropustnější a chrání konstrukci před vlhkostí, v letním klimatu jsou difúzně prostupnější a umožňují tím vysychání vlhkosti, která se případně v konstrukci nalézá, směrem ven.

Způsob účinku vlhkostně proměnlivého difúzního odporu

Směr difúzního proudění je určováno tlakovým spádem podílu vodní páry. Tento je závislý na teplotě a obsahu vlhkosti ve vzduchu v budově, resp. vně budovy. Posuzujeme-li věc zjednodušeně pouze podle teploty, proudí vlhkost z teplé strany směrem k straně chladné.V zimě zevnitř směrem ven a v létě z venku směrem dovnitř.

Měření ve střešní konstrukci ukázala, že v zimním klimatu se transportem vlhkosti v místě krokví nachází parobrzda v průměrné okolní vlhkosti ca. 40 %. V letním klimatu dochází naopak v prostoru krokví ke zvýšení relativní vlhkosti na parobrzdě, z části dokonce k letní kondenzaci.

Znázornění relativní vlhkosti vzduchu na parobrzdě v závislosti na ročním období, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Znázornění relativní vlhkosti vzduchu na parobrzdě v závislosti na ročním období

Parobrzda se nalézá:
v zimě v prostoru s nízkou vlhkostí vzduchu (suchý vzduch) > parobrzda s vlhkostně proměnlivou difúzní hodnotou je difúzně nepropustnější
V létě v prostoru s vysokou vlhkostí vzduchu (suchý vzduch) > parobrzda s vlhkostně proměnlivou difúzní hodnotou je difúzně otevřenější

Parobrzdy s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem jsou v suchém prostředí difúzně nepropustnější a ve vlhkém prostředí difúzně propustnější.

Od roku 1991 se pro clima DB+ osvědčila milióny položených metrů čtverečních. Její difúzní odpor se pohybuje mezi 0,6 a 4 m.

V roce 2004 vyvinula firma MOLL ekologické stavební výrobky s.r.o. vysoko výkonnou parobrzdu pro clima INTELLO. INTELLO má ve všech klimatických podmínkách celosvětově největší vlhkostně proměnlivý difúzní odpor od 0,25 do více než 10 m.

Průběh difúze v parobrzdách pro clima, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Průběh difúze v parobrzdách pro clima

DB+: střední proměnlivost v závislosti na vlhkosti

INTELLO: vysoká proměnlivost v závislosti na vlhkosti

 

 

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 Rubriky článků