hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Miliardy na nové kotle zase o něco blíž. Ve čtvrtek skončil příjem žádostí

4. 10. 2015

Se čtvrteční půlnocí ukončil Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí krajů o podporu z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím takzvané „kotlíkové výzvy“. O dotaci se hlásí 13 krajů, které budou následně prostředky rozdělovat mezi své obyvatele. Celkem si kraje v první výzvě řekly téměř o tři miliardy korun, nejvíce Středočeský kraj skoro o 518 milionů korun. Fond žádosti vyhodnotí do měsíce.

 

Alokace první výzvy tzv. kotlíkových dotací byla stanovena na tři miliardy korun. Kraje mohly podávat své žádosti o podporu od 14. srpna až do včerejší půlnoci, kdy se sešly žádosti v celkové výši 2 975 700 000 korun. Hlavní město Praha má kompletně připravenou žádost, ale kvůli technickým problémům se mu ji včera nepodařilo doručit. Praha proto o dotaci požádá dodatečně v nejbližších dnech, aby mohla spolu s ostatními kraji co nejdříve vyhlásit výzvu pro občany, samozřejmě za předpokladu, že její žádost bude schválena.

Ilustrační foto, topná sezóna„Byl jsem přesvědčen, že by si žádný kraj nemohl nechat ujít takto jedinečnou příležitost, která se nám dnes díky evropským fondům v Česku nabízí. Kotlíkové dotace jsou specifické tím, že vůbec poprvé dotacemi z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím krajů přímo podpoříme domácnosti. Z operačního programu jako takového totiž nejde přímo poskytnout dotaci fyzickým osobám, proto jsou prvními žadateli v tomto případě kraje,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„V ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým prachem podílejí celými 38 % a my jsme vyjednali s EK revoluční program, který ke zlepšení našeho ovzduší bezpochyby přispěje. Naším cílem je vyměnit 80 až 100 tisíc kotlů v celé ČR do roku 2020, jejichž výměna, věřím, bude mít zásadní vliv na kvalitu ovzduší po celé ČR, samozřejmě zvláště pak v těch nejznečištěnějších oblastech,“ dodává Brabec.

Majitelé rodinných domů budou moci získat prostřednictvím takzvané kotlíkové dotace až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun na výměnu starého kotle na pevná paliva za ekologičtější zdroj a na takzvaná mikroenergetická opatření. Dotována bude výměna neekologických kotlů za nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo za plynový kotel. Výše dotace je odstupňovaná podle typu nově pořízeného zdroje, na nový uhelný zdroj připadá dotace nejmenší, na zdroje využívající obnovitelné zdroje (kotle na biomasu a tepelná čerpadla) je dotace nejvyšší, a to podle míry znečištění ovzduší v místě instalace. Obyvatelé v oblastech s překračovanými limity znečištění ovzduší automaticky získají o 5 % vyšší dotaci.

Pro kotlíkové dotace si lidé zajdou na kraj. Ministerstvo životního prostředí ve výzvě pro kraje stanovilo povinné podmínky, které musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim poskytuje široké pole pro rozhodování o tom, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou například výše finanční podpory, minimální technické parametry podporovaných zdrojů a povinná mikroenergetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi.

„Naopak například to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů. Na volbě krajů je také termín, kdy dotace pro občany vyhlásí. Žádosti, které jsme do včerejška obdrželi, vyhodnotíme do konce října, takže kraje se velmi brzy dozvědí, jak byly úspěšné,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Na kotlíkové dotace je do roku 2020 z Operačního programu Životní prostředí připraveno celkem 9 miliard korun. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Další informace k podmínkám kotlíkových dotací najdete najdete na této internetové adrese.

 

Zdroj a autor článku: TZ Ministerstvo životního prostředí

Logo Ministerstva životního prostředíRubriky článků