hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Těsnění pod kontralatěmi je doporučením nebo nutností?

30. 6. 2015

Rozpoutaná diskuze o problematice těsností podstřešních fólií vyvolaná neutěšenou situací na trhu a na střechách je výsledkem absence normy pro navrhování skládaných krytin a DHV. Hodně realizačních firem a projektantů nerozlišuje vlastnosti mezi pojistnými hydroizolacemi a také někteří výrobci je ani neuvádějí. Všeobecně je známo, že skládané krytiny nejsou těsné a umožňují proniknutí vlhkosti pod krytinu. V případě aplikace tepelné izolace se konstrukce střechy navrhují podle ČSN 73 0540 : 2011 tak, aby byla vyloučena kondenzace v konstrukci a tvorba plísní.

 

Pojistná hydroizolace, zdroj Puren

Pojistná hydroizolace (pojistná vodotěsnící vrstva, doplňková vodotěsnící vrstva či pomocná vodotěsnící vrstva) je dodatečnou vrstvou, která má zabránit proniknutí vody (vlhkosti) do tepelné izolace a umožnit difúzi vzdušné vlhkosti z interiéru do větrané mezery pod krytinou.

Pojistná hydroizolace s větranou mezerou, zdroj Puren

U dvouplášťové šikmé střechy s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací (tvořenou kontralatí) se pojistná hydroizolace umísťuje nad tepelnou izolaci nebo nad bedněním. U minerálních izolací vkládaných mezi krokve se izolace vyboulí, čímž dojde ke zmenšení větrané mezery a následně ke stékání vody ke kontralatím (viz.obr.). U komprimovaných izolací se to děje téměř vždy. U nadkrokevního zateplení s tvrdými izolačními deskami PIR k vyboulení nedochází.

Perforace kotevními hřebíky od střešních latí, zdroj Puren

Dalším důvodem podtěsňování pod kontralatěmi je perforace kotevními hřebíky od střešních latí, které jsou ve vzdálenosti cca 300 - 350 mm. Kontralatě jsou kotveny hřebíky do krokví, čímž dochází vždy k perforaci poj.hydroizolace. Kotevní hloubka hřebíků v pevném podkladu by měla být 2/3 délky hřebíku. Při tloušťce latě 40 mm je kotevní hloubka 80 mm (40 mm v kontralati a 40 mm v krokvi). Délka hřebíku by měla být 120 mm. Běžně se používají hřebíky délky 100 mm. Potom je kotevní hloubka jen 60 mm. Z uvedeného je zřejmé, že dojde vždy k perforaci pojistné hydroizolace.

U nadkrokevního zateplení z PIR desek dochází k preforaci tepelné izolace v místě krokve, zdroj Puren

U nadkrokevního zateplení z PIR desek dochází k preforaci tepelné izolace v místě krokve. K další perforaci poj.hydroizolace dochází při kotvení střešních latí.
A zde je odpověď na otázku nutnosti použití dodatečného dotěsnění pod kontralatěmi.

Pro vodotěsné utěsnění prostoru mezi kontralatí a pojistnou hydroizolací a k utěsnění kolem hřebíků a vrutů se aplikuje těsnící vypěňovací hmota nebo těsnící páska, zdroj Puren

Pro vodotěsné utěsnění prostoru mezi kontralatí a pojistnou hydroizolací a k utěsnění kolem hřebíků a vrutů se aplikuje těsnící vypěňovací hmota nebo těsnící páska. V případě těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) třídy 2 je potřeba používat butylkaučukové pásky (např.Jutadach TPK SUPER), v případě těsnosti DHV 3 (a nižší) lze použít i pěnovou pásku (Jutafol TPK) nebo vypěňovací hmotu (např. Permo Seal, Jutadach THK).

Nanesení těsnící hmoty, zdroj PurenExpandující efekt, zdroj PurenTěsnící páska pod kontralatě, zdroj Puren

Obr. 1: Nanesení těsnící hmoty, obr. 2: expandující efekt, obr. 3: těsnící páska pod kontralatě, zdroj Puren

 

 

Logo PurenZdroj: Puren GmbHRubriky článků