hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Pokud dům „nedýchá“, větráme špatně

3. 6. 2015

Mezi odpůrci zateplování budov koluje řada mýtů. Široce rozšířená je představa, že po zateplení se obvodová konstrukce příliš uzavře a dům „nedýchá“. Dýcháním stavby můžeme označit schopnost stavby regulovat vnitřní vlhkost. Zjednodušeně řečeno – výměnu vnitřního vzduchu. Problém s vlhkostí však bývá zpravidla způsoben nedostatečným větráním. Podle odborníků ze Sdružení EPS ČR je výměna vzduchu v každém domě nezbytná pro zásobování obyvatel čerstvým vzduchem a pro odvádění škodlivých emisí a vlhka, aby se zamezilo vznikání plísní.

 

Ilustrační foto, větráníOdborníci na stavebnictví doporučují zajištění dostatečné izolace obvodových zdí a střech budov, aby se zamezilo nekontrolovatelným únikům tepla, ke kterým dochází především u starých domů bez zateplení a s původními okny. Nezbytná výměna vzduchu je přitom tím vyšší, čím horší je izolace budovy. V nezateplených starých budovách uniká teplo, a tím pádem i vzduch z místností právěskrze otvory ve starých oknech, ale také nekontrolovatelně skrze spáry.

Ačkoli vlhko samovolně proniká skrze jednotlivé stavební části pryč z domu, třebaže jsou vzduchotěsné, není tento odvod dostatečný. „Lidem doporučujeme větrat v pravidelných intervalech, aby se zabránilo škodám způsobeným vlhkem a plísněmi. Jediná místa, která na těchto stavebních částech dýchají, jsou netěsné spáry, kterými se velké množství vlhka v patřičné míře odvětrá,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR a dodává: „Budova sama o sobě stěnami prakticky nevětrá. K výměně vzduchu, a tím i vlhkosti dochází z více než 95 % větráním okny.“

Ilustrační foto, stará, dřevěná oknaIlustrační foto, nová plastová okna

Větrat je nutné intenzivně a v pravidelných intervalech

Budova není schopná odvést přes své zdi více než 3 % vlhkosti. Ač někteří lidé tvrdí, že jejich dům po zateplení přestal „dýchat“, není to způsobeno samotným materiálem použitým na zateplení, nýbrž použitím nových plastových oken, jejichž těsnění je několikanásobně vyšší, než u původních dřevěných. „Z naší praxe víme, že lidé zpravidla v zimních měsících větrají méně, a tím tak narůstá v jejich domácnostech vlhkost a riziko tvorby plísní. Řešení je přitom jednoduché. Postačí větrat krátce, zato v pravidelných intervalech, několikrát denně a při plně otevřených oknech. Používání tzv. větračky je neúčinné, neboť dochází spíše k úniku tepla, ale vzduch v místnosti se nestihne dostatečně vyměnit,“ vysvětluje Pavel Zemene.

Větrat je možné nejen okny

Ukazuje se, že majitelé rodinných domů či nových bytů, kteří vyměnili stará dřevěná okna za plastová, nejsou zvyklí pravidelně větrat. S vyšší intenzitou těsnění se však tomu nevyhnou. Vedle klasického větrání okny se nabízí systémy řízeného větrání s vlastní rekuperací tepla. Tzn. že domácnost je vytápěna čerstvým ohřátým vzduchem ze vzduchu odpadního. Systém pracuje na principu recyklace odpadního vzduchu, který ohřívá v rekuperační jednotce čerstvý chladný vzduch zvenčí, a ten je následně rozháněn ventilací po celém domě. V letních měsících naopak vzduch ochlazuje. Tím dochází k znatelným úsporám na energiích při vytápění (klimatizaci). Systém má též pozitivní vliv na kvalitu vzduchu – dochází k jeho časté obměně, a tím i snížení Logo Nová zelená úsporámvlhkosti v domácnostech.

Financovat zateplení lze pomocí Nové zelené úsporám

Na kompletní zateplení domu se systémem řízeného větrání a rekuperací tepla je možné žádat dotace z programu Nová zelená úsporám. Žádosti začal 15. května přijímat Státní fond životního prostředí. Dotační program podporuje opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení domů a bytů, výměny oken a dveří, a též podporuje výstavbu nových budov s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu.

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

 

Autor a zdroj článku: Sdružení EPS ČR, Ing. Pavel Zemene, Ph.D., tiskové zprávy
Sdružení EPS ČR, logoRubriky článků