hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Protipožární ochranný nástřik na konstrukce

11. 8. 2015

Stavební konstrukce po požárně ochranném nástřiku, fotozdroj Ciur a.s.PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro nástřik konstrukcí, která je určena do vnitřního prostředí. Je vyrobena na základě směsi z biorozpustných minerálních vláken a cementového pojiva. Nástřik za běžných podmínek nepraská ani se neláme.
PROMASPRAY® F250 je určen pro aplikaci na ocelové a betonové konstrukce a stropy z trapézových plechů. Je také vhodný pro aplikace na prvky Aplikace protipožárního ochranného nástřiku, fotozdroj Ciur a.s.složitých tvarů, či jako požárně ochranná membrána.

Požární odolnost

Konstrukce chráněné tímto nástřikem prošly řadou testů požární odolnosti ve schválených nezávislých laboratořích po celém světě.

Výhody

  • trvanlivý nástřik s nízkou objemovou hmotností, který splňuje hodnoty požární odolnosti až do 240 minut
  • velmi účinný jako tepelná izolace, zejména při spodní aplikaci na stropní konstrukci
  • nástřik má dobrou přídržnost a soudržnost, nedochází k delaminaci vrstev ani k prasklinám vlivem průhybu konstrukce
  • vzhledem k povaze polosuchého nástřiku lze provádět po etapách (přizpůsobení se situaci na stavbě)
  • možnost barevné povrchové úpravy
  • použití na profily složitějších tvarů
  • rychlost aplikace – časová úspora
  • dlouhá životnost (delší něž většina aplikovaných nátěrů)

Konstrukce před aplikací protipožárního ochranného nástřiku, fotozdroj Ciur a.s.Konstrukce po aplikaci protipožárního ochranného nástřiku, fotozdroj Ciur a.s.

Obr. 1) Konstrukce před aplikací protipožárního ochranného nástřiku, obr. 2) Konstrukce po aplikaci protipožárního ochranného nástřiku, fotozdroj Ciur a.s.

Příklady použití protipožárního nástřiku, fotozdroj Ciur a.s.Zabezpečení jakosti

Produkce materiálů je v průběhu výroby pod neustálou a trvalou kontrolou. Kromě toho podléhá výrobní program systému zabezpečení jakosti podle EN ISO 9001. Všechny materiály jsou v ČR certifikovány autorizovanou osobou; certifikáty byly vydány na základě:
• odborných posudků
• zkoušek požární odolnosti a třídy reakce na oheň
• dalších zkoušek prokazujících splnění základních požadavků na výrobky

Podmínky aplikace

Při zpracovávání musí být okolní teplota a teplota směsi vyšší než 4 °C a musí být udržována po dobu 24 hodin před, během a 24 hodin po aplikaci. Maximální teplota substrátu a vzduchu je 50 °C. Teplota podkladu musí být nejméně 2 °C nad rosným bodem.

Příprava podkladu

Typický podklad: ošetřené a neošetřené ocelové konstrukce, betonové konstrukce, ocelové desky apod.
Úprava podkladu: podklad musí být soudržný bez rzi a nečistot. Mastnoty a staré barvy, které je nutno zcela odstranit pro dosažení dobré přilnavosti. PROMASPRAY® F250 může být použit na ocelové konstrukce ošetřené i neošetřené základním nátěrem. Před aplikováním na beton nebo ocel je nutné konstrukci ošetřit penetračním nátěrem Promat® FIXO-B nebo Promat® FIXO-M.

Aplikace

Metody aplikace: suchá omítková směs se mísí s čistou vodou v trysce omítacího stroje. Výsledný povrch může být hrubý (pouze nástřik) nebo lehce uhlazeným válečkem. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Technické parametry a vlastnosti, zdroj Ciur a.s.

Obr.: Technické parametry a vlastnosti, zdroj Ciur a.s.

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 Rubriky článků