hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zvuková izolace podlah, popis a montáž desek

20. 7. 2015

Zvukově izolační desky mají díky své jedinečné konstrukci vynikající zvukově izolační parametry v oblasti vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Díky minimální tloušťce 10 resp. 15 mm jsou vhodné především pro podlahové konstrukce novostaveb a rekonstrukce podlah starších bytových jednotek, rodinných domů, administrativních budov, fitcenter, škol a hotelů.

 

Desky se kladou plovoucím způsobem nebo celoplošně lepí k podkladu, v závislosti na zvolené fi nální podlahové krytině. Veškerá pokládka probíhá suchou cestou bez nežádoucího zavádění vlhkosti do nosných konstrukcí. Desky jsou ihned pochozí! Odpadají tak časové prostoje, což ve výsledku vede k výrazným časovým a fi nančním úsporám. Na desky Wolf lze položit libovolnou fi nální podlahovou krytinu. Nejčastěji se používá plovoucí podlaha s click systémem, koberec, PVC, linoleum, masivní podlaha nebo dlažba. Vždy je třeba dbát technologických postupů daných výrobcem.

Pokládka zvukově izolačních desek do konstrukcí podlah

Podmínky pro skladování a montáž

Materiály Wolf mohou být aplikovány pouze v uzavřených a vytápěných prostorách s konstantními klimatickými podmínkami, tj. teplota zde nesmí být nižší než 15°C a vlhkost vzduchu musí odpovídat rozpětí 40-60%. Desky se musí skladovat ve vodorovné poloze naležato.

Pokládka plovoucím způsobem nebo lepením
Dle požadované podlahové krytiny mohou být desky Wolf položeny buď plovoucím způsobem, nebo celoplošně lepeny k podkladu. U plovoucích podlah s click systémem, pokládáme desky Wolf také plovoucím způsobem. U lepených krytin musí být desky Wolf celoplošně přilepeny k podkladu, nebo položeny ve dvou vrstvách a slepeny mezi sebou systémovým lepidlem.

Pokládka na sraz, na dilatační pásky u obvodových konstrukcí
Wolf desky pokládáme na sraz v jednotlivých řadách, řady potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Desky Wolf jsou kladeny po obvodu na dilatační pásky se svislými konstrukcemi. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku. Podlahová krytina se obvodových konstrukcí nesmí dotýkat.

Pokládka ve dvou vrstvách
Při pokládce desek Wolf ve dvou vrstvách klademe desky na kříž. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku.

Zkracování (formátování) desky
Desky zkracujte na vodorovné stabilní podložce např. přímočarou pilou s keramickým plátkem, okružní pilou s vidiovým kotoučem nebo zalamovacím nožem. Používejte ochranné pomůcky.

Izolační vrstvy pod desky
Jsou-li desky Wolf pokládány na izolační vrstvu např. měkké dřevovláknité desky, je třeba dát pozor na pevnost izolačního materiálu v tlaku, kdy musí být minimálně dodrženy dále uvedené hodnoty:

Izolační vrstvy pod desky, fotozdroj Ciur a.s.

Montáž na stěnu
Desky Wolf kotvíme na stěnu vždy delším rozměrem vodorovně s podlahou. Důvodem je konstrukce desky resp. jednotlivých vln orientovaných v podélném směru. Při provrtání pak nedochází k vysypání písku.

Vyrovnávací podsyp
Vyrovnávací podsyp u konstrukcí podlah lze aplikovat pouze ve spojité podobě. Volně uložené podsypy ve spojení se systémy Wolf nelze použít. Pod spojitý podsyp je třeba vložit ochrannou fólii a na podsyp položit vrstvu z deskového materiálu např. měkké dřevovláknité desky nebo OSB.

Pokládka desek v jedné vrstvě – krok za krokem

Pokládka desek v jedné vrstvě, fotozdroj Ciur a.s.Pokládka desek v jedné vrstvě, fotozdroj Ciur a.s.Pokládka desek v jedné vrstvě, fotozdroj Ciur a.s.

Obr. 1 až 3: Pokládka desek v jedné vrstvě, fotozdroj Ciur a.s.

 1. Je potřeba zkontrolovat rovinatost podlahy (max. 2 mm/2m) a případně ji vyrovnat. Desky musí ležet celou plochou na podkladu. Masivní podklady je třeba zbrousit a důkladně vysát a dřevěné podklady očistit a vysát.
 2. Po obvodu podlahy na svislé konstrukce nalepte okrajové pásky. Pozor na čisté provedení v rozích. Přebývající kus okrajového pásku se odstraní po pokládce finální krytiny.
 3. Desky celoplošně přilepit parketovým lepidlem k podkladu. Lepidlo se nesmí dostat do spár mezi deskami! Jednotlivé desky pokládáme na sraz v řadách, řady na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Lepidlo se nesmí dostat do styčných spár! Vznikl by tak zvukový most. Pohledová strana desky označená štítkem musí směřovat vždy do interiéru.
 4. Pokládka probíhá plovoucím způsobem nebo celoplošným lepením.

Pokládka desek ve dvou vrstvách – krok za krokem

Pokládka desek ve dvou vrstvách, fotozdroj Ciur a.s.Pokládka desek ve dvou vrstvách, fotozdroj Ciur a.s.

Obr. 1 a 2: Pokládka desek ve dvou vrstvách, fotozdroj Ciur a.s.

 1. Pokládka první vrstvy desek probíhá tak, jak je popsáno v předchozí kapitole. Při pokládce ve dvou vrstvách není nutné první vrstvu lepit k podkladu.
 2. Druhou vrstvu desek Wolf pokládáme na kříž k první vrstvě. Jednotlivé desky pokládáme na sraz v řadách, řady na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Lepidlo naneste na spodní stranu desky po obvodu 1 – 2 cm od hrany.
 3. Dále naneste lepidlo ve vodorovných pruzích každých cca. 10 cm. Používejte disperzní lepidlo na dřevo.
 4. Pokládka finální podlahové krytiny probíhá plovoucím způsobem nebo celoplošným lepením.

Možné skladby v závislosti na finální (pochozí) vrstvě:

 • lepené parketové vlysy, mozaika, průmyslová mozaika
 • lepené masivní palubky - Parketové lepidlo naneste celoplošně stěrkou B3 na desky Wolf. Wolf spaltbares Vlies vkládejte v pásech a dobře přitlačte do lepidla. Jednotlivé pásy pokládejte na sraz bez přesahů!
 • vícevrstvé parkety (pero-drážka)

 

Celoplošné lepení lepidlem na parkety, fotozdroj Ciur a.s.Celoplošné lepení lepidlem na parkety, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.1 a 2: Celoplošné lepení lepidlem na parkety, fotozdroj Ciur a.s.

 • lepené PVC, linoleum, marmoleum, vinyl, koberec ……
 • lepené dlažby a přírodní kámen - Po položení desek přelepte dotykové hrany páskou Wolf Tape. To zabrání zatečení lepidla mezi desky a vytvoření zvukového mostu. Dále bráníme průniku vlhkosti přes hranu desky, což by mohlo vést k její pozdější deformaci.

  Desky celoplošně nepenetrujeme povrchovou penetrací. Na napenetrované desky naneseme zubovou stěrkou zubem 10 mm vrstvu flexibilního lepidla. Perlinku 4 x 4 mm, 165 g/m2 vložte do vlhkého lepidla a hladkou stranou zubové stěrky zatlačte do lepidla. Jednotlivé pruhy perlinky by měly přesahovat minimálně 100 mm přes sebe. Vrstva lepidla musí být minimálně 5 mm silná! Perlinka musí být umístěna v horní třetině této vrstvy! Povrch musí být naprosto rovný. Nerovnosti a hrudky mohou následně vést k trhlinám ve spárách mezi dlažbou. Dlažbu pokládejte pouze do vrstvy flexibilního lepidla.

  V závislosti na teplotě a vlhkosti můžete po 24 hodinách pokládat finální vrstvu podlahové kratiny – dlažbu. Flexibilní lepidlo nanášejte zubovou stěrkou 10 mm. Spáry mezi dlažbou vyplňte pomocí flexibilní spárovací hmoty.

  Při pokládce dlažby dbejte na to, aby se nedotýkala okolních konstrukcí (stěn). Vždy musí být po obvodě vloženy okrajové dilatační pásky. Sokl lepíme pomocí lepidla tak, aby mezi ním a dlažbou byla mezera, která se následně vyplní silikonovým nebo akrylátovým tmelem.

Lepené dlažby a přírodní kámen, fotozdroj Ciur a.s.

Lepené dlažby a přírodní kámen, fotozdroj Ciur a.s.

 • plovoucí podlahy – Click systém - Plovoucí podlaha musí být položena vždy přímo na desku! Další měkké oddělující vrstvy vedou ke zhoršení vzduchově a kročejové neprůzvučnosti konstrukce. Finální vrstva plovoucí podlahy nesmí přijít do styku s okolními konstrukcemi. Zabráníme tak vzniku zvukového mostu a snížení účinnosti zvukově izolačních desek Wolf. Dodržujte výrobcem přesně stanovené pracovní postupy a doporučení. Pokud jsou desky celoplošně přilepeny, vyplňte případné spáry mezi deskami a prostor okolo teplovodních trubek křemičitým pískem. Zvýší se tak účinnost celého systému. Pokud jsou desky položeny volně (plovoucím způsobem) použijte pružný tmel.

Vyplněné spáry mezi deskami a prostor okolo teplovodních trubek křemičitým pískem, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.: Vyplněné spáry mezi deskami a prostor okolo teplovodních trubek křemičitým pískem, fotozdroj Ciur a.s.

 

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energiíRubriky článků