hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj přispěje k oživení stavebnictví

22. 5. 2015

V Národním domě na Vinohradech se ve čtvrtek 14.5. 2015 konalo Setkání lídrů českého stavebnictví 2015. Ministryně Karla Šlechtová představila priority svého rezortu v daném oboru.

 

„Připravujeme legislativní změny, které přispějí k rozvoji a stabilizaci v oblasti výstavby. Letos v březnu nám byl schválen věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách, který reflektuje moderní trendy. Stejně tak dokončujeme novelu stavebního zákona, která přinese zásadní změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, zejména ve zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Oba zákony jsou jednou z priorit našeho ministerstva,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Setkání lídrů českého stavebnictví 2015 s ministryní Karlou Šlechtovou, fotozdroj MMR, tiskový odborSetkání lídrů českého stavebnictví 2015 s ministryní Karlou Šlechtovou, fotozdroj MMR, tiskový odbor

Obr. 1, 2 a 3: Setkání lídrů českého stavebnictví 2015 s ministryní Karlou Šlechtovou, fotozdroj MMR, tiskový odbor

V rámci setkání a debat o aktuální situaci na stavebním trhu byly představeny také výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2015. Přestože české stavebnictví pokračuje v růstu nastartovaném v roce 2014, stavebníci uvádějí, že hlavními problémy, které brání rychlejšímu přílivu nových projektů financovaných z veřejných zdrojů, jsou zejména zdlouhavá výběrová Setkání lídrů českého stavebnictví 2015 s ministryní Karlou Šlechtovou, fotozdroj MMR, tiskový odborřízení nebo absence dlouhodobé koncepce investorů. Uvádějí i právní nejistotu či dokonce neznalost problematiky zástupců investorů.

Pomoc a řešení mnoha problémů oboru by měly přinést aktivity Ministerstva pro místní rozvoj. Právě novela stavebního zákona nabídne zjednodušení např. v možnosti zavedení koordinovaného řízení, které bude představovat spojení řízení územního a stavebního. Výsledkem bude vydání jednoho povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb.

Dalším novelizovaným předpisem v gesci Ministerstva pro místní rozvoj je zákon o zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona nově upravuje zejména pravidla pro zadávání a také rozšiřuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zavádí také nový druh zadávacího řízení tzv. inovační partnerství pro usnadnění zadávání veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji.

 

Zdroj textu: TZ Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj, logo

 Rubriky článků