hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Foukané izolace - Izolace stropu a podhledu

23. 4. 2015

Masivní strop

Tradiční masivní stropy lze dodatečně izolovat CLIMATIZERem PLUS. S dřevěným obložením vytváří tato konstrukce teplé a příjemné obytné klima. S možnostmi foukacích technik lze CLIMATIZER PLUS aplikovat i do těžko přístupných mezistropů, dvojitých podlah, klenutých stropů a složitých spodních konstrukcí.

 

Izolaci lze nafoukat do prostorů vzniklých mezi dřevěným podvalem a obložením podlahy. Mechanická vazba mezi vrstvou prken a masivním stropem se redukuje plovoucím uložením dřevěného podvalu. Dřevo je možné též uložit na filc.

Stavební papír slouží jako protiprašná izolace. Nachází-li se strop nad nevytápěnou místností, má papír též parobrzdnou funkci. Dostatečnou parobrzdnou účinnost je zapotřebí překontrolovat výpočtem difuze vodních par dle ČSN EN ISO13788.

Podhled

K snížení vytápěného objemu místnosti starých staveb nebo hal se často pod existující strop instaluje podhled. Opomene-li se přitom ale jakákoliv izolace, lze vytvořený prostor nad podhledem jen částečně tepelně oddělit od obytného prostoru. Náklady na vytápění tak nebudou v požadované míře sníženy. Pomocí v takové situaci je nafoukat na podhled celulózovou izolaci CLIMATIZER PLUS. Díky bezspárovému zpracování se zároveň sníží rezonance v místnosti, čímž se vytvoří příjemná akustika prostor. 

Při montáži závěsné konstrukce je nutno se řídit pokyny výrobce. Izolaci pak lze volně nafoukat na podhled. Přitom je zapotřebí dávat pozor na rovnoměrné rozložení po povrchu podhledu. V halách s velkou tvorbou vlhkosti je zapotřebí vytvořit provětrávání vzniklého prostoru nad podhledem. Vytvoří se tak větraná skladba s izolací.

Mezistrop - sanace

V případě stropu mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) musí zároveň poskytovat dostatečnou tepelnou izolaci. To velmi často není splněno u starších domů, kde je v nejlepším případě možno najít konstrukce částečně naplněné málo funkční izolací ze škváry či letitou směsí pilin nebo plev s vápnem. Jeli konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná lze pomocí foukaného Climatizeru plus tepelně izolační vlastnosti konstrukce značně zlepšit.

Konstrukce dle detailu S2 využívá vynikajících fyzikálních vlastností bezspárově foukané celulózové Izolace CLIMATIZER PLUS s ohledem na tepelnou i akustickou protirezonanční izolaci. Přestože není možné do těchto konstrukcí doplnit parotěsnou zábranu nebo parobrzdu, nehrozí ve většině případů žádné nebezpečí kondenzace. Difuzní odpor prostého prkenného záklopu na sraz je poměrně nízký a rovněž v případě jeho jednoduchých potahů (hlína,betonový nebo škvárobetonový potěr ..) není vážnějších překážek.

Při aplikaci do těchto stropů doporučujeme odstranit příčně přes celý půdní prostor několik záklopových prken. Z jedné mezery (šířka cca 30cm) lze obvykle doplnit stropní konstrukci na vzdálenost cca 3 – 4 m na každou stranu. V případě záklopu, který je opatřen potěrem z betonu na silné asfaltové lepence je třeba udělat opatření v podobě několika otvorů v každém poli. Tyto otvory musí zůstat ventilačně otevřeny i po provedení izolace.

V případě jakéhokoli typu tohoto zateplení je vždy třeba dbát na řádné odvětrání půdního prostoru nad stropem(alespoň 1m2 větracích otvorů na 200m2 izolované plochy). V případě složitější skladby stropu doporučujeme vždy provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO 13788.

Pro průběžnou kontrolu ukládané vrstvy je možné použít zpětné zrcátko v kombinaci s výkonným osvětlením dutiny. Otáčet aplikační hadicí během vyplňování!

 

 

Zdroj textu a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 Rubriky článků