hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Přídavná krokev u okapu

12. 1. 2015

Nadkrokevní zateplení:

Zabudované dřevěné krokve s vloženou tepelnou izolací mezi krokvemi vytvářejí tepelné mosty. Dřevo zaujímá cca 20% plochy ze zateplené plochy a má 5x menší tepelný odpor než minerální izolace. Krokve procházejí zateplenou plochou a přecházejí do studeného volného prostoru. Tento tepelný most není nevýznamnou složkou.

 

Obr.: řez střechou-ventilace nad a pod hydroizolací, fotozdroj Puren

U nadkrokevního zateplení s tepelnou izolací PIR je tento tepelný most mnohem více výrazný. Spolupráce se společností SFS Intec přináší řešení. Ukončení krokví v úrovní pozednice a nadstavení - prodloužení přídavnou krokví ve stejné rovině krove s vložením konstrukční izolační podložky z Purenitu a ocelového styčníkového plechu.

Tento způsob tzv. nadstavení krokví umožňuje správné provedení parozábrany nadkrokevního zateplení s přechodem na obvodové zdivo. Pás parozábrany je uložen pod pozednici na obvodovém zdivu a přetažen na bednění pod PIR izolací, kde se slepí. Toto řešení předpokládá provedení vnějšího zateplení fasády.

Více o izolacích PIR, ceny, poptávka a technické informace produktů Puren naleznete pod tímto odkazem

Statický návrh prodloužení krokví včetně technického poradenství v oblasti kotvení zajišťuje společnost SFS Intec, v oblasti zateplování společnost Puren.

Technické parametry:

·       tepelná vodivost dřeva 0,180 W/mK

·       tepelná vodivost Purenit 0,075 W/mK

·       tepelná vodivost

·       puren PROTECT 0,022 W/mK

·       více informací na: http://www.sfsintec.biz/

Systémová plochá střecha

Sdružení výrobců systémové ploché střechy uspořádalo druhý cyklus seminářů v ČR (Zlín, Plzeň, Brno) a SK (Nitra, Žilina). Posluchači z řad odborných realizačních firem a projektantů se seznámili s doporučenými systémovými aplikacemi. Přednášky si můžete stáhnout z webu sdružení. http://www.systemovaplochastrecha.cz/

Letní prohřívání podkrovních prostorů

Požadavky ČSN 73 0540 : 2011 : 2013 – „Tepelná ochrana budov”

Tepelná stabilita místností:

požaduje se, aby vnitřní prostor s pobytem lidí na konci své doby chladnutí vykazoval pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období max. o 3°C. V letním období je požadována nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti +27°C. (pokud stavebník nebo investor souhlasí, je možné souhlasit se zvýšením teploty nejvíce o 2°C). Zkušenosti z realizovaných staveb s minerální izolací (sklo, čedič) mezi krokvemi, popř. mezi a nad krokvemi vykazují vysoké prohřívání v letním období. Jinak je tomu u pěnových plastů s uzavřenou strukturou mikrobuněk vyplněných pentanem (PIR izolace). Průchod tepelného záření uzavřenou strukturou je mnohem pomalejší než je tomu u minerálních izolací.

Obr.: teplota pod kontralatí, fotozdroj Puren

Z dostupných materiálů zabývající se teplotními křivkami pro střešní krytiny zjistíme, že teplota nad krytinou dosahuje +70°C u pálené krytiny, u plechové krytiny až +90°C

Obr.: průběh měřených teplot, fotozdroj Puren

Společnost Puren se rozhodla ověřit uváděné závěry reálným měřením na konkrétní stavbě. Teplotní měření na sedlové střeše s pálenou krytinou, sklon 30°, novostavba rodinného domu, orientace měřené plochy na jih bylo provedeno v období od 21.7.2014 do 9.8.2014. Pro sledování teplot byly vyobrazeny teplotní průběhy. Teplota nad krytinou +60°C, pod krytinou +45°C, pod PIR izolací +25,5°C, interiér +25°C. Ze získaných měření lze konstatovat, že výsledky korespondují s laboratorními výsledky Sdružení výrobců polyuretanu.

Laboratorní měření při teplotním zatížení nad krytinou +80°C vykázalo teplotu pod PIR izolací s oboustranným hliníkem o tl.100 mm teplotu +24°C. Dále bylo provedeno porovnání chování skladby s pálenou krytinou a plechovou krytinou na latích.

Pálená krytina (A)
prostup tepla U-0,167 W/m2K
fázový posuv 3,9 hod.

Plechová krytina (B)
prostup tepla U-0,159 W/m2K
fázový posuv 4,8 hod.

Prodloužení fázového posuvu je možné dosáhnout kombinací dřevoštěpkové desky mezi dvěma vrstvami PIR izolace s oboustranným hliníkem.

Pálená krytina
prostup tepla U-0,149 W/m2K
fázový posuv 8,2 hod.

Plechová krytina
prostup tepla U-0,159 W/m2K
fázový posuv 9,0 hod.

 

Čerpáno z materiálů německého sdružení výrobců polyuretanových pěn a společnosti Puren GmbH.
Logo Puren
Zdroj: Jitrans Trade s.r.o.

 Rubriky článků