hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplete a využijte státní dotace

11. 11. 2014

Jak ušetřit během topné sezóny? Zateplete a využijte státní dotace

Ve většině českých domácností již naplno odstartovala topná sezóna, která s sebou přináší zvýšení nákladů na energie. Každý rok tak přes zimní období dosahuje spotřeba energií vrcholu, což se výrazně projevuje i na rodinných rozpočtech. Častým řešením proto bývá zateplení domu, které lze částečně financovat i pomocí státníchdota čních programů, jejichž myšlenku plně podporuje i Sdružení EPS ČR. „Pokud teploty nedosahují mínusových hodnot, stále je možné zateplovat. Díky loňské mírné zimě probíhaly zateplovací práce dokonce i v průběhu prosince a ledna,“říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, a zároveň upozorňuje na fakt, že ministerstvo životního prostředí prodloužilo žádost o dotace z programu Nová Zelená úsporám až do konce letošního roku. Majitelé rodinných domů stále mohou získat až 55% podporu na zateplení. Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75% dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

 

Zateplení zvyšuje hodnotu nemovitosti na realitním trhu

Hlavní výhodou zateplení je kromě výrazného snížení nákladů na energie, také zlepšení vnitřního prostředí domu a zvýšení hodnoty domu na realitním trhu. Díky současným dotacím může odpadnout investorům více jak polovina nákladů na rekonstrukci nebo výstavbu domu v energeticky úsporném standardu. Mezi hlavní programy v České republice patří program Nová zelená úsporám, který se zaměřuje zejména na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. "pasivních domů" a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci solárních panelů. Pro rekonstrukce bytů v Česku existuje jiný dotační program, konkrétně Panel 2013+ a program JESSICA. „Díky těmto programům roste v Česku počet energeticky šetrných budov. Majitelé jsou motivování k investicím do zateplení zejména u starších budov, kde jsou úniky tepla největší. Mnohdy komplexní zateplení přinese až 50-70% úspory v energiích za rok,“říká Zemene.

Kolik lze zateplením ušetřit?

Úspora zateplením je závislá na druhu zateplované budovy, jejím dispozičním řešení, na době, ve které byla budova postavena a také na kvalitě provedení zateplovacích prací. Největších úspor při komplexním zateplení obecně dosahují budovy postavené do 80. let minulého století, kdy se požadavky na tepelnou ochranu teprve začaly viditelně zpřísňovat. Při zateplení stěn se dosahuje u budov postavených do 80. let úspory až kolem 40 %. Podíl úspor roste vždy s komplexním zateplením včetně výměny oken. Každá budova představuje samostatné řešení zateplení, a o to víc je potřebné před realizací zateplení posoudit efektivnost jednotlivých opatření a jejich případné sloučení tak, aby konečný výsledek byl pro vlastníka budovy optimální.

Energetická náročnost budov

V praxi znamená vypočítané nebo změřené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, což mimo jiné zahrnuje energii používanou pro vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení. Tlak na snižování energetické náročnosti budov ze strany EU postupně sílí. „Od 31. prosince 2020 by všechny nové budovy měly mít téměř nulovou spotřebu energie,“podotýká Zemene.

Oficiální začátek topné sezóny

Podle vyhlášky se datuje topná sezóna od 1. září do 31. května. Neznamená to však, že ihned 1. září se začne s vytápěním. Vyhláška totiž dále uvádí, že dodávka tepelné energie začne v topné sezoně v okamžiku, kdy teplota vzduchu klesne pod +13 °C. Musí k tomu ale dojít dva následující dny po sobě, a pokud předpověď počasí nepředpokládá v následujících dnech zvýšení teploty nad +13 °C. Pro ukončení dodávky tepelné energie během topné sezony platí obdobné. Pokud teplota ve dvou po sobě následujících dne stoupne nad +13 °C a dle předpovědi počasí již nebude pod tuto hranici v dalších dnech klesat, ukončí se dodávka tepla. 

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kčdo rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Autor a zdroj článku: Sdružení EPS ČR, Ing. Pavel Zemene, Ph.D., tiskové zprávy
Sdružení EPS ČR, logoRubriky článků