hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Veletrh Střechy Praha 2015 s účastí nejvýznamnějších výrobců z oboru!

21. 10. 2014

Kompletní přehled o současné nabídce materiálů pro střechy, izolace i fasády, včetně mnoha novinek nabídne 17. ročník veletrhu Střechy Praha. Tento nejvýznamnější středoevropský veletrh pro stavbu a renovace střech proběhne 22. – 24. 1. 2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany souběžně s veletrhem úspor energií Solar Praha a veletrhem Řemeslo Praha.

Veletrh dlouhodobě podporuje využívání ekologických materiálů s cílem šetřit energii a životní prostředí. Významný prostor proto bude věnován dřevu jako tradičnímu a perspektivnímu stavebnímu materiálu.

Vystavovatelé

Předchozího ročníku veletrhu se zúčastnilo na 200 společností z řad nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů střešních materiálů, dřevěných konstrukcí, izolací, střešních oken, doplňků i fasádních systémů. Ne jinak tomu bude i v roce 2015, neboť již v tuto chvíli jsou největší lídři z oboru přihlášeni. Potěšující je zájem řady nových společností, které se na veletrhu budou prezentovat poprvé.

Návštěvníci veletrhu

Mezi tradiční návštěvníky patří stavební inženýři a technici, projektanti, architekti, investoři, realizační firmy, zástupci stavebních firem, prodejci stavebních materiálů,  řemeslníci, zástupci měst a obcí, vlastníci a provozovatelé veřejných budov, majitelé rodinných domů, pedagogové a studenti odborných škol.

Doprovodný program

Pestrý doprovodný program je realizován za aktivní podpory a účasti špičkových odborníků a významných institucí. Z programu vybíráme například:

Fórum Dřevo a střechy

Garantem fóra je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zazní zde užitečné informace od špičkových odborníků, kteří se problematice věnují dlouhá léta a mají řadu praktických zkušeností. Z témat vybíráme například:

-          změny v druhové skladbě českých lesů – výzva pro lesnický i dřevozpracující průmysl

-          základní požadavky na střechy, vady, poruchy

-          dřevo ve střešních konstrukcích, principy řešení střech pro obytná podkroví

-          novodobé soustavy krovů

-          ochrana dřeva, ochrana proti požáru

-          tepelná technika a zejména kondenzace

-          optimální volba tepelných izolací a pojistných hydroizolací.

Fandíme řemeslu

Nový dlouhodobý projekt na podporu řemesel v ČR, který v roce 2014 zahájila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, bude na veletrhu prezentován mimo jiné formou společné expozice řemeslných cechů, ukázkami prací a řadou přednášek. V rámci Řemeslného dne pak budou předána ocenění zástupcům jednotlivých cechů za nejlepší řemeslný počin.

Konference Izolace 2015
16. ročník prestižní akce s nosným tématem "Systémy vodotěsných izolací spodní stavby" Mezinárodní odborná konference Coil-Coating představí dvě stěžejní témata - moderní technologie výroby lehkých střešních krytin a výhody a nevýhody plechových střech. Konferenci zajišťuje pořadatel veletrhu ve spolupráci s Evropskou asociací výrobců lakovaného plechu (ECCA).

Centrum fasád
Expozice s odborným poradenstvím zaměřená na obvodové pláště budov 

Tradičně bude k dispozici bezplatné Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze a Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energií. Souběžně se koná i veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií Solar Praha a veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků Řemeslo Praha.

Více na www.strechy-praha.czRubriky článků