hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nejste připraveni na sucho? Požádejte si o DEŠŤOVKU

26. 7. 2019

Zdá se, že vodu do vyprahlé krajiny nevrátí ani přívaly sněhu ani jarní tání. Nezbývá, než se naučit šetřit pitnou vodou a lépe využívat vodu srážkovou. I v tom máme rezervy. Na pomoc přichází Dešťovka - dotační program Ministerstva životního prostředí.
 

Logo dešťovka

Na lepší využívání dešťové vody v rodinných domech po celém Česku přispívá až 105 tisíc korun. Městům a obcím pak nabízí rezort jednu miliardu z Operačního programu Životní prostředí v tzv. velké Dešťovce pro obce. I jim přinese efektivní hospodaření s vodou lepší klima a úspory.
S dešťovkou můžete zalévat i splachovat

 

Efektivně využívat dešťovou vodu dnes znamená zachytávat ji ideálně do izolovaných nádrží pod zemí nebo v suterénu domu. Na rozdíl od otevřených nádrží v nich je kvalita vody dlouhodobě stálá a vodu lze použít i v době sucha. Program podporuje tři základní systémy – nádrž na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti.

„Dešťovka pokryje domácnosti až polovinu výdajů na zavedení systému využívající srážkovou či odpadní vodu, což může být podle zvolené varianty až 105 tisíc korun,“ 

vypočítává úsporu ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: 

„Nádrže na srážkovou vodu majitelé domů ocení zejména při přívalových deštích, které jsou v jarních a letních měsících častější než v jiných obdobích. Voda z nich se do vyschlé půdy vsakuje jen těžko, zatímco nádrže na vodu naplní a vodu lze používat ještě několik týdnů poté. Nejenom že domácnosti ušetří díky nižší spotřebě pitné vody, ale v domácnostech bude voda díky nádržím dostupná i v suchých obdobích.“


Voda stékající do sudu

V aktuální výzvě s alokací 340 milionů korun si polovinu peněz lidé už rozebrali.
Největší zájem je o dotované systémy na dešťovou vodu určenou pro splachování a současně zalévání zahrady, ty tvoří zhruba 70 % všech žádostí. 

„Zatím máme za celou dobu trvání programu přijato přes 4 000 žádostí za 185 milionů. Nyní se startem stavební sezóny počet žádostí opět postupně roste a s nástupem teplých dnů očekáváme nárůst ještě výraznější. Rozpracováno je v systému aktuálně více než tři tisíce žádostí. Zájemci o dotaci by proto neměli s podáním žádosti příliš váhat,“ 

komentuje aktuální výsledky programu Richard Brabec.

Podání žádostí lze provést jednoduše: elektronicky přes formulář na webových stránkách programu, kde jsou také k dispozici vzory všech základních dokumentů, a poté žádost písemně do 30 dnů doložit spolu s jednoduchým odborným posudkem na jakémkoli pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Nenechte to plavat

Na lepší využívání dešťové vody by neměly zapomínat ani města a obce. V zastavěných částech většina dešťové vody stále odtéká do kanalizace, místo toho aby se vsákla do země nebo se efektivně využila. Pro člověka to znamená i vyšší teploty a kvůli horku horší kvalitu bydlení.

Srážkovou vodu je možné zachytávat do nádrží a používat k zavlažování obecní zeleně, chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách. „Starostové ušetří pitnou vodu, ochrání vodní zdroje před znečištěním a zároveň uspoří energie i finance z obecních rozpočtů,“ vypočítává přínosy hospodaření s dešťovou vodou ministr Richard Brabec.


Do roku 2020 poskytuje finance na hospodaření s dešťovou vodou v obcích Operační program Životní prostředí, ve kterém je aktuálně k dispozici jedna miliarda korun. „Peníze mohou obce použít na vybudování podzemních vsakovacích zařízení, retenčních nádrží, zasakovacích pásů, poldrů, výstavbu zelených vegetačních střech nebo jednoduše na přeměnu nepropustných povrchů v propustné. Částka, kterou evropské fondy na taková opatření přispějí, dosahuje až 85 % z vynaložených nákladů na projekt,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Pro inspiraci, jaké projekty realizovat, nemusí obce chodit daleko. Stačí zalistovat v aktuálním vydání časopisu Priorita, které je skutečně „plné vody“. Najdou v něm úspěšně realizované projekty hospodaření s vodou napříč republikou, širší pohled na tuto problematiku i rozhovor s odborníkem.

 


Zdroj článku: mzp.cz, časopis priorita březen, 2019Rubriky článků