hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Měření průvzdušnosti obálky budovy

29. 8. 2016

Měření průvzdušnosti obálky budovy (blowerdoor test)

I po přechodu na novou technickou normu budeme akceptovat protokoly o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracované dle dosavadního metodického pokynu pro měření průvzdušnosti obálky budovy.
 

V souvislosti se zavedením nové technické normy pro měření průvzdušnosti obálky budovy sdělujeme, že dosavadní metodický pokyn pro měření průvzdušnosti obálky budovy zůstává nadále v platnosti, neboť jeho klíčová ustanovení nejsou v rozporu s novou technickou normou ČSN EN ISO 9972.

Nadále tak budou akceptovány protokoly o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracované dle dosavadního metodického pokynu pro měření průvzdušnosti obálky budovy s uvedením původní technické normy ČSN EN 13 829.

Nově jsou také akceptovány protokoly o měření průvzdušnosti obálky budovy dle nové technické normy ČSN EN ISO 9972. Měření pro program Nová zelená úsporám se pak podle ČSN EN ISO 9972 považuje za měření pro zvláštní účel, které se řídí zvláštním předpisem, kterým je dosud platný metodický pokyn. Při měření dle nové technické normy ČSN EN ISO 9972 tedy musí být splněny níže uvedené podmínky:

  • příprava budovy před měřením odpovídá pravidlům podle dosavadního metodického pokynu, což odpovídá metodě 3 podle ČSN EN ISO 9972;
  • vnitřní objem budovy se vypočítá v souladu s pravidly dosavadního metodického pokynu, což není v rozporu s ČSN EN ISO 9972.
Tato informace je platná pro všechna měření průvzdušnosti obálky budovy uskutečněná do doby vydání aktualizované verze metodického pokynu pro měření průvzdušnosti obálky budovy.

Platný metodický pokyn včetně souvisejícího protokolu najdete v sekci Dokumenty – Metodické pokyny:


Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy - 3. výzva - Rodinné domy (2.0)

Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy - 3. výzva - Rodinné domy (3.0)
 


Zdroj a autor článku: tiskové centrum a dotační program Nová zelená úsporám
Logo dotačního programu Nová zelená úsporám

 Rubriky článků