hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zelená úsporám - zateplování staveb

Program Nová zelená úsporám se těší oblibě

5. 6. 2020

Už od roku 2014 přispívá Ministerstvo životního prostředí skrz program Nová zelená úsporám na energeticky úsporné renovace a stavby bytových domů. O dotace na úsporné bydlení skrz tento program žádá čím dál tím víc domácností.

 

V roce 2019 jich podalo žádost o 40 procent více, než v roce 2018. Celkem Ministerstvo životního prostředí překročilo hranici schválených prostředků o hodnotě 10 mld. korun. Domácnosti velmi často využívají složitá stavební řešení domů za účelem snížení jak výdajů za energie, tak zátěže na životním prostředí.

O dotace žádají tisíce lidí

„V minulém roce dosáhl program podporující modernější, ekologičtější a úspornější bydlení skutečně rekordního růstu. Na úřad se obrátilo téměř 13 tisíc majitelů domů, kteří požádali o podporu v souhrnu téměř 3 miliard korun. V porovnání s rokem 2018 se nám podařilo dosáhnout 40% nárůstu jak v počtu přijatých žádostí, tak co se týče požadovaného objemu prostředků,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. „Celkově jsme za šest let z programu Nová zelená úsporám schválili podporu již 45 tisícům žadatelů a podpořili je částkou více než 10 miliard korun.“

„Program běží stabilně šest let, dotační podmínky se rozšiřují podle trendů na trhu nebo je maximálně zjednodušujeme, což dává domácnostem, projektantům i dodavatelům dlouhodobou jistotu a čas na plánování projektů. Ukazuje se, že program Nová zelená úsporám je fungující finanční nástroj, díky němuž zahrnují investoři do svých stavebních plánů daleko více komplexnějších energeticky úsporných řešení. Ta v konečném důsledku přináší vyšší úsporu provozních výdajů a také daleko menší zátěž pro naše životní prostředí,“ uvádí ministr Brabec.

Různé programy dotací


Nárůst zájmu o projekt Nová zelená úsporám zaznamenávají všechny programy dotací, zvyšuje se jak zájem o dotace na úsporné bydlení, tak i roste počet žádostí o dotaci na podporu fotovoltaických systémů u malých solárních elektráren. O tuto podporu v roce 2019 zažádalo o 70 % více majitelů elektráren, než minulý rok. Oblíbenou částí programu je také podpora rekonstrukcí starších domů. V minulém roce požádala o příspěvek na zateplení skoro polovina všech žadatelů.

Program Nová zelená úsporám za svůj úspěch vděčí také možnosti realizace stavebních prací svépomocí. Tohoto už využila více než pětina žadatelů. 
V rámci rekonstrukce domu lze pomocí programu také získat slevu na čím dál tím víc oblíbenější technologické novinky, jakými jsou třeba tzv. zelená střecha (do svého projektu zařadilo 113 žadatelů), venkovní rolety a žaluzie (870 žadatelů), domácí fotovoltaické elektrárny a čerpadla.

Kombinace programů


Program také umožňuje z více dotačních programů rezortů najednou zkombinovat více úsporných opatření. Podle investorů se vyplatí stavbu řešit komplexněji a možnosti podpory zkombinovat, díky čemuž půjde dosáhnout vyšších energetických úspor a zároveň získat vyšší finanční podporu. Vyplatí se tak například při zateplování využít akumulace dešťové vody podporovanou programem Dešťovka společně s dotací Nové zelené úsporám na solární energii. „Právě kombinace programů Nová zelená úsporám a Dešťovka využilo již téměř tisíc žadatelů, další tisíce sáhly po kombinaci Nové zelené úsporám s kotlíkovou dotací,“ uvedl ministr Richard Brabec. 

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana vděčí program za svůj úspěch hlavně inovovanému přístupu k žadatelům a rychlému a jednoduchému administrativnímu procesu

„Naším společným cílem je úspěšně provedený dotační projekt, díky kterému domácnosti uspoří za energie, získají lepší, kvalitní a ekologičtější bydlení. V případě identifikace nedostatků projektu proto žádosti nezamítáme, ale s žadateli pracujeme, abychom je k dotaci úspěšně dovedli,“ vysvětluje Petr Valdman.: „Program financujeme způsobem nárokové dotace. Pokud si někdo o dotaci požádá a splní základní parametry programu, je jisté, že dotaci získá."

Dotace na veřejné budovy


O dotace na energeticky úsporné renovace a stavby si díky podobnému programu Ministerstva životního prostředí mohou zažádat i městské samosprávy, obce a další státní instituce. Ministerstvo nabízí na tyto účely možnost využití Operačního programu Životní prostředí, skrz nějž pomáhá financovat renovace veřejných budov, jako jsou školky, nemocnice, školy, sportovní haly a úřady. I o tyto dotace byl v roce 2019 výjimečný zájem.

„U poslední dotační výzvy na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu nestačila vyhrazená půl miliarda korun z evropských fondů ani zdaleka pokrýt všechny došlé žádosti. Na Státní fond životního prostředí ČR dorazily čtyři desítky projektů s požadavkem 1,2 miliardy korun. Podobný úspěch měl i dotační titul podporující energeticky úsporné renovace veřejných budov. Fond přijal rekordních 646 žádostí s požadavkem na více než 3 miliardy korun,“ avizuje Petr Valdman. Už v březnu 2020 se můžeme tedy těšit na otevření podobné výzvy pro ministerstva, díky které bude na stavby k dispozici 2,5 miliardy korun.


Zdroj článku: Ministerstvo životního prostředí


Štítky: Nová zelená úsporám
Rubriky článků