hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Zvuková izolace v příčkách

22. 8. 2013

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

Masarykova 197
517 50 Častolovice
email: info@isover.cz
web: www.isover.cz.
Bezplatná poradenská linka: 800 476 837


Akustické izolace v příčkách

Již řadu let lze pozorovat všude kolem nás neustále zvyšování hluku. Na ulicích vidíme a slyšíme čím dál tím více aut, v bytě nám hlučí lednice, či pračka, slyšíme puštěnou televizi či rádio, za okny máme projíždějící tramvaje v čím dál častějších intervalech, než tomu bylo ještě před pár lety. Když se k tomu všemu ještě přidá sousedovo nové domácí kino se soupravou 7+1 reproduktorů, idylka tichého a vlídného domova je tatam.

Stoupající hlučnost venkovního prostoru

Již řadu let lze pozorovat všude kolem nás neustále zvyšování hluku. Na ulicích vidíme a slyšíme čím dál tím více aut, v bytě nám hlučí lednice, či pračka, slyšíme puštěnou televizi či rádio, za okny máme projíždějící tramvaje v čím dál častějších intervalech, než tomu bylo ještě před pár lety. Když se k tomu všemu ještě přidá sousedovo nové domácí kino se soupravou 7+1 reproduktorů, idylka tichého a vlídného domova je tatam. Prostě naše společnost se stává stále hlučnější a hlučnější což chtě nechtě ovlivňuje i nás samotné. Řada lidí to řeší ,,útěkem,, z center měst na jejich okraj a zde si staví nové rodinné domky a vznikají tak novodobá sídliště. Jiní to řeší přestěhováním na vesnici, ale tak či onak i zde si moc klidu neužijí. Jeden soused seká zahradu sekačkou, jiný řeže dříví do svého krbu, třetí zkouší zvuk své motorky, v dálce se ozývá štěkot psa, atd. Dá se tedy říci, že nás dnes hluk stíhá na každém kroku.

Isover, Průběh montáže sádrokartonové příčkyIsover, Průběh montáže sádrokartonové příčky

Obr. Průběh montáže sádrokartonové příčky

Vliv hluku na psychiku a zdraví lidí

Když se ale zamyslíme, tak i v práci máme vysokou hladinu hluku. Taková tiskárna, kopírka či počítač je docela slušný zdroj hluku, navíc když si zapneme klimatizaci či větrák, tak nám opět hladina hluku o nějaký ten decibel stoupne. V práci to bereme jako nutné zlo, které po pár hodinách opustíme, abychom si mohli odpočnout v klidu domova či nějakou relaxací v parku. Ale co když ani tam si od hluku neodpočineme? Vždyť je dokázáno, že trvalá vyšší hladina hluku může při delším působení vážně psychicky poškodit zdraví. Akustický tlak slyšitelný zdravým člověkem je přibližně 20 μPa-20 Pa. Vzhledem k velkému rozptylu hodnot akustického tlaku se v praxi používá pro vyjádření „mohutnosti" zvuku tzv. hladin akustického tlaku. Zvýšení hladiny hluku o 10 dB člověk vnímá jako dvojnásobný hluk. V normě ČS 73 0532 jsou sice uvedeny požadavky na zvukovou izolaci v té či oné místnosti dle typu budovy, ale i když mám objekt dobře akusticky zaizolován vůči vnějšímu prostředí, neznamená to, že se k nám hluk nemůže přenést například hned z vedlejšího pokoje. Vždyť jen taková běžná televize vyvolá hladinu hluku 45 dB. Po několika letech stráveném v trvale hlučném prostředí se to může trvale projevit i na psychickém zdraví. Zaměřme se proto právě na akustickou izolaci v příčkách. Na následující tabulce můžeme názorně vidět, jak dobře může ta či ona konstrukce akusticky izolovat.

Akustika příčky

Z tabulky je dobře patrné, že moderní sádrokartonové příčky opatřeny tepelnou izolací dosahují akusticky lepších parametrů. Navíc při stejných akustických požadavcích na příčku jsou i úspornější co do tloušťky a tedy zabírání prostoru v bytě. Samotná sádrokartonová příčka bez výplně z minerální izolace ztrácí až 10 dB, což je vzhledem k logaritmické závislosti velmi vysoká hodnota. Právě díky takto vysoké hodnotě je vhodné izolaci v konstrukci mít. Příčka pak funguje jako jeden celek. Sádrokartonové desky fungují na obou stranách příčky jako odrazivé a rezonanční plochy, které brání pronikání velké části hluku do vnitřku konstrukce. Nicméně část hluku projde dále, a proto je zde právě minerální izolace, která díky své struktuře vláken omezuje přenos zvuku z jedné stany na druhou - brání přenosu energie z jedné molekuly vzduchu na druhou, takže díky své zvukové pohltivosti výrazně přispívá k celkové vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. Důležité je si ale uvědomit, že řešení detailů příčky je to, co může celkovou konstrukci výrazně ovlivnit a bohužel často negativně, často největší škody způsobují netěsnosti oken a dveří, ale i například volba roštu příčky, kde v místě roštu vzniká akustický most a pokud se použijí dřevěné hranoly místo dnes již běžných C profilů, tak je možno ztratit na celé příčce i 5 dB. Přidáme-li k této hodnotě ještě špatné napojení příčky na okolní konstrukce, montážní chyby atd. může být celková ztráta 10 i více dB. Takové hodnoty nám pak znehodnotí veškerou akustiku. Proto je třeba řešeným detailům věnovat maximální pozornost. V ideálním případě je vhodné si najít již vyřešené detaily, například na internetových stránkách firmy Saint Gobain Rigips s.r.o.
Isover, Ukončení sádrokartonových příček (napojení na podlahu a podhled)Isover, Ukončení sádrokartonových příček (napojení na podlahu a podhled)

Obr. Ukončení sádrokartonových příček (napojení na podlahu a podhled)

Správný výběr izolace

Ještě před výběrem vlastní izolace bychom měli mít vyřešené detaily, jako je například řešení dilatací, prostupů či výplní otvorů atd., jelikož všechny tyto detaily mohou při nesprávném řešení velmi negativně ovlivnit celkovou akustiku a to až v řádech desítek procent, a proto by na ně měl být kladen ten nejvyšší důraz. Když pomineme detaily, tak samozřejmě vzniká otázka jakou izolaci do příčky použít a v jaké tloušťce. Vše se odvíjí od požadavků na celkovou neprůzvučnost, takže konkrétní hodnoty pro tu či onu konstrukci nelze říci obecně, ale jsou zde určitá hlediska která mohou s výběrem pomoci. Je to hlavně volba materiálu, zda se rozhodneme pro skelnou či kamennou vlnu. Obě mají své přednosti i nevýhody, ale z hlediska akustiky fungují podobně. Akustika není sice přímo spojena s objemovou hmotností izolace, ale dá se vysledovat, že existuje určitý ideální střed, při kterém je akustika izolace nejlepší. Výsledné rozdíly mohou být až v rozmezí 1-3 dB.

Skelná vlna - izolace ISOVER
ideální objemová hmotnost 12-28 kg.m-3:


+ Kompresní balení - úspora místa na stavbě
+ Izolace je v roli - vložení jednoho pásu po celé výšce příčky
+ Díky měkkosti lze umístit i do těžko přístupných míst
- Vyšší pásy (dle typu izolace cca nad 3 m) je vhodné v horní části přichytit z důvodů rizika klesání
- Nízké protipožární odolnosti (obecná vlastnost všech skelných izolací)

Kamenná vlna - izolace ISOVER
ideální objemová hmotnost 30-70 kg.m-3:

+ Izolace je v deskách - snadná manipulace
+ Díky tuhosti lze izolaci použít i do vysokých příček (desky se rozepřou do svislých roštů)
+ Vysoké protipožární odolnosti (obecná vlastnost všech kamenných izolací)
- Vyšší cena

Ideální řešení v interiéru

Díky uvedeným vlastnostem se sendvičové řešení příček (kombinace měkkých izolací a tuhých desek) jeví v současné době jako nejlepší varianta pro kohokoliv, kdo právě staví či uvažuje o stavbě akustické příčky či dodatečné akustické předstěny k již stávajícímu obvodovému zdivu. Zvláštností ale zůstává, že ještě i dnes se místy setkáváme s tzv. ,,starou školou,, běžných zděných příček z plných pálených cihel. Když už někdo nedá na cihlu dopustit, tak ať alespoň využije cihly, které jsou vyráběny s požadavky na akustiku. Inu chvíli to ještě potrvá než se lidé poučí a dají si poradit raději od zkušeného projektanta než svého dobrého souseda.

Autor článku: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

Více informací na www.isover.cz

Katalog výrobků ISOVERRubriky článků