hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Hořlavý materiál na fasádě dodává požáru „palivo“ navíc

9. 11. 2017

 Požární bezpečnost patří mezi základní technické požadavky na stavby. Obyvatelé novostaveb i rekonstruovaných objektů očekávají, že ve svých domovech budou v bezpečí. Rovněž předpokládají, že případný požár se nebude šířit až do příchodu hasičů. Neobejde požární úseky přes fasádu a nebude se šířit ani uvnitř budovy. Na rozsah a rychlost šíření požáru mají největší vliv použité stavební materiály jako součást stavebních systémů a technologií.

 

Ideálním materiálem pro zateplení fasád vícepodlažních budov z hlediska požární bezpečnosti je nehořlavá izolace z kamenné vlny, která ovlivňuje šíření požáru. „Fasáda s izolací z nehořlavých minerálních vláken je požárně bezpečná, protože nezvyšuje riziko šíření požáru a přispívá k požární bezpečnosti budov. Každý ústupek při volbě materiálů míru nebezpečí zvyšuje,“ říká odborník společnosti ROCKWOOL Pavel Matoušek a dodává: „Podle našich údajů ze stavebního trhu je celkový rozpočet na zateplení fasády kamennou vlnou jen o 5 až 7 % vyšší, než při použití jiného izolačního materiálu v zateplovacím systému.“

Nepodceňujte nebezpečí požáru

Oheň se může rozšířit na fasádu zevnitř bytu rozbitým oknem nebo požárem objektu v blízkosti budovy, kterým může být například zapálený kontejner na odpadky. Další vývoj požáru pak závisí na skladbě fasádních materiálů. Pokud je fasádní systém složený z hořlavých materiálů, může oheň a kouř ohrozit větší plochu budovy, a tím i její obyvatele. V tom případě se stává z fasády zdroj paliva pro rozšiřující se oheň. Proto každá středně vysoká a vysoká budova by měla být zateplena nehořlavými materiály.
"Z hlediska případného protipožárního zásahu je pro zasahující jednotky vždy výhodnější, pokud nehořlavé materiály převažují nad těmi ostatními. Nehořlavé materiály třídy reakce na oheň A1 a A2 nepřispívají k rozvoji a rychlému šíření požáru a neuvolňují toxické zplodiny hoření. Vytvářejí tedy zasahujícím jednotkám lepší podmínky a poskytují více času pro záchranné akce, aby mohly bezpečně dostat obyvatele z hořícího objektu, a také, aby mohly požár rychleji a snadněji uhasit," říká Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje.


Požadujte nehořlavé stavební materiály

Vdechnutí toxického kouře způsobuje více úmrtí při požárech než samotný oheň. Všechny hořlavé materiály produkují při hoření určité množství kouře. Jeho objem je závislý na použitém stavebním materiálu, množství kyslíku a délce hoření. Kouř může obsahovat stovky chemických látek v závislosti na typu materiálu. Pro lidi, kteří jsou vystaveni velké koncentraci kouře po delší dobu, tak může mít fatální následky. Izolace z kamenné vlny patří k těm materiálům, které nepřispívají k šíření ohně, téměř nevytváří kouř a nezpůsobují vznik hořících kapek ani částic.

Protipožární předpisy jsou u nás ve srovnání s jinými státy na vysoké úrovni. Ředitelka Asociace výrobců minerální izolace Marcela Kubů k tomu říká: „Loňská změna požární normy určitě přinesla účinnější pravidla pro zamezení šíření ohně po zateplené fasádě budovy. Vliv na bezpečné bydlení však mají i samotní obyvatelé. Můžou po projektantech nebo majitelích budov požadovat, jak u novostaveb tak rekonstrukcí, takové stavební materiály, které jsou nehořlavé, nepřispívají k  požáru a vývoji kouře.“Izolace z kamenné vlny jsou důležitým stavebním materiálem v budovách odolných proti požáru.

Vlákna čedičové vlny jsou nehořlavá a odolávají teplotám nad 1000 °C. Kamenná vlna patří do třídy reakce na oheň A1, což je v platném klasifikačním systému nejbezpečnější kategorie výrobků. Společnost ROCKWOOL se specializuje na výrobu a vývoj protipožárních produktů z kamenné vlny již 80 let. Systémová izolační řešení ROCKWOOL tak vždy zohledňují vysoké požadavky na požární bezpečnost staveb.

zdroj textu: společnost ROCKWOOL
Rubriky článků