hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Izolační rám ke střešním oknům

27. 4. 2018

Izolační rám ke střešním oknům - spolupráce s výrobci

Zkušenosti společnosti Puren, výrobce tepelných izolací PIR, a realizované šikmé střechy se střešními okny ukazují, že bezchybná montáž střešního okna není jednoduchá. Pokud se vyskytují chyby v konstrukcích šikmých střech, tak nejvíce jich je právě u střešních oken. Jde o chybné provedení parozábrany a tepelné izolace kolem okna.Izolace střešního okna, zdroj: PUREN
Střešní okno je nejslabším tepelně izolačním článkem ve střešním plášti. Požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov udává požadavek na šikmou výplň otvoru do 45°, Urec20 = 1,7 W/m2K, Upas20 = 1,4 W/(m2K). Součinitel prostupu tepla Uw výplně se stanovuje včetně vlivu rámu.
Různé způsoby řešení zateplení střešního okna bez izolačního rámu, zdroj: PUREN

Různé způsoby řešení zateplení střešního okna bez izolačního rámu.

Montáž střešního okna v nadkrokevním zateplení s tepelnou izolaci z PIR izolačních desek je realizována různými způsoby dle doporučení výrobců střešních oken a tato se mezi s sebou liší Společnost Puren vyrábí a dodává pro výrobce oken Velux a Roto v Německu zateplovací rám ke střešním oknům. V České a Slovenské republice uvedení výrobci nenabízejí zákazníkům tento zateplovací rám. Položili jsme si otázku, proč a co pro to můžeme udělat, abychom rám střešního okna přiteplili tak, aby teplota na vnitřní straně okna byla bezpečně nad +10 C° a tepelné ztráty byly co nejmenší.

Velux představil střešní okna se zateplovacím rámem od Puren, zdroj: PUREN

Společnost Velux na stavebním veletrhu Bau Mnichov 2017 představila okno se zateplovacím rámem Puren.

Velux představil střešní okna se zateplovacím rámem od Puren, zdroj: PURENVelux představil střešní okna se zateplovacím rámem od Puren, zdroj: PUREN
Zateplovací rám ke střešním oknům sestává z PIR izolačního jádra s oboustrannou tvrdou deskou Purenit. Izolační rám přitepluje okno a zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu na rámu. Ověřování povrchových teplot u různých střešník oken v nadkrokevním zateplení bylo vyhodnoceno v programu ansus a prokázáno, že izolační rám snižuje tepelné ztráty okna a zvyšuje kvalitativní podmínky pro provoz okna.
Zateplovací rám ke střešnímu oknu Roto, Fakro a Fenestra, zdroj: PUREN

Zateplovací rám ke střešnímu oknu Roto, Fakro a Fenestra.

Zateplovací jádro ke střešním oknům Puren, zdroj: Puren
Rozložení teplotního pole (TEMP), zdroj: PUREN
Rozložení teplotního pole (TEMP)
teplotní spád 21°C, -15°C za přestupových podmínek Rsi=0,13 m2KW-1, Rse=0,04
Nejnižší výpočtem zjištěná povrchová teplota na vnitřním líci okenního rámu nabývá hodnoty +10,7°C, došlo ke zlepšení o +2°C


Autor a zdroj textu: Puren GmbH, PUREN
logo společnosti PUREN
Rubriky článků