hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Snadné úspory

26. 4. 2017

Spotřeba energie domácností - snadné úspory

Spotřeba elektřiny v domácnostech - kdy mrháme penězi

Dodávky elektrické energie jsou pro nás dnes již takovou samozřejmostí, že těžko snášíme byť jen krátké výpadky elektrického proudu. Televizní přijímače, telefony, počítač, osvětlení, lednička, pračka a vytápění - nic z toho nefunguje bez elektřiny. Těžko si lze představit, že asi dvě miliardy lidí, tedy asi třetina obyvatel Země, nemá přístup k elektrickému proudu.

 


Spotřeba průměrné tříčlenné domácnosti je v Německu 3 900 kWh, v České republice 2900 kWh (v roce 2006). V Německu to představuje při průměrné ceně výdaje 750 €frok. 10 % emisí CO2 jde na vrub spotřeby elektrické energie v domácnostech. Nezanedbatelný podíl na spotřebě prou­du mají neúčinné elektrospotřebiče. Kdo si diagnostikuje svou spotřebu z hlediska možnosti šetření, snadno odhalí značný potenciál úspor. Není výjimkou, že to bude až 30 % i více. To samo představuje potenciál ušetřených 200 €frok. Ochrana klimatu a životního prostředí se vyplácí také finančně.

Ztráty v režimu Standby - zbytečná spotřeba proudu par excellence

Mnoho elektrospotřebičů pracuje pod nízkým napětím. Transformátor transformuje za tímto účelem síťové napětí. Většina spotřebičů má vypínač, ale ten vypíná většinou jen část elektroniky na nízké napětí. Trafo a často také větší díly elektroniky zůstávají i při vypnutém stavu připojeny k síti a průběžně spotřebovávají proud. Tím způsobují tak zvanou Standby spotřebu, neboli spotřebu naprázdno. Za dobu několika let však i malý příkon nabývá významné hodnoty spotřeby proudu. V praxi lze takovéto .utaiené požírače proudu" zjistit měřidly spotřeby proudu. Je jen velmi málo technických důvodů, aby byl spotřebič zcela odpojen ze sítě. Při bouřkách a nebezpečí úderu blesku se to dokonce i doporučuje. Většinou to jsou ekonomické důvody. Síťový vypínač stojí jen o pár korun více než spínač pro nižší napěťový okruh. Při vysokém počtu kusů tak rychle a snadno uspoří výrobce několik tisíc €, aniž by se musel obávat prodejních ztrát. Náklady při spotřebě naprázdno nehrají v současnosti při rozhodování o koupi téměř žádnou roli.

Zhruba pětinu spotřeby proudu, s rostoucí tendencí, vyžadují počítače, IT technika, komunikační a zábavná technika. Právě tato zařízení spotřebovávají proud často bezúčelně. Většina těchto spotřebičů má režim Standby. To znamená, že spotřebovávají proud, i když nejsou funkčně zapojené. Spotřebič, který v režimu Standby spotřebuje jen 5 W, má roční spotřebu 43,8 kWh a náklady v cenách běžných v SRN představují 8 €, vydaných bez jakéhokoliv užitku. Některé, zvláště starší spotřebíče přijdou až na 30 W s~otteby. V průměru tak každá domácnost v Německu ztrácí 85 € ročně režimem Standby. Spolkový úřad pro ochranu životního prostředí odhaduje, že ztráty zapnutim spotřebičů naprázdno stojí asi 4 miliardy € ročně a 14 miliónů tun CO,. To je sedminásobek emisí. které vyprodukuje 19 miliónů obyvatel Mozambiku.

Přitom se dá snadno zjednat náprava. Pokud máme počítač, video. televizi, stereo připojeny na zásuv­kovou lištu se spínačem, můžeme zredukovat ztráty při zapojení naprázdno na nulu. Při nákupu nového zařizení bychom měli brát v úvahu, jak je ošetřeno zapojení naprázdno a tak vytvářet tlak na výrobce.

Obr.: Úsporná svítidla šetří energie, CO2 a naši hotovost. Jsou k dostání téměř ve všech velikostech a provedeních. Foto MEGAMAN, www.megaman.de

Asi 10 % potřeby proudu soukromých domácností připadá na osvětlení (viz obr. 3.6). Také zde je plýt­vání na denním pořádku. V důsledku nedůslednosti nebo falešných předsudků se ztrácí milióny. To škodí nejen klimatu, ale také naší peněžence. Moderní energeticky úsporná zářivková svítidla dávají stejnou svítivost, ale se spotřebou o 80 % menší než klasické žárovky. II W úsporné svítidlo ušetří za hodinu provozu I cent (0,27 Kč). Pokud je v provozu dvě hodiny denně, činí to 7 € za rok. Úsporná svítidla za dobu své životnosti ušetří 100 € a 300 kg CO2, Vyšší pořizovací náklady se uhradí poměrně brzy. Kvalitní úsporná svítidla vydrží i častější vypínání a zapínání. Provedení miní nebo se stmíváním otevírají pro úsporná svítidla všechny možnosti užítí. Pro důslednou ochranu klimatu by měly být postupně všechny klasické žárovky nahrazeny úspornými.

Trend naproti tomu směřuje stále více k halogenovým svítidlům. Ta však jsou z hlediska energetické úspornosti jen o málo lepší než stávající běžné klasické žárovky, takže jsou drahá nejen při nákupu, ale i z hlediska provozu. V současnosti se energeticky úsporné LED-žárovky neustále vyvíjejí a zdo­konalují. Poskytují smysluplnou alternativu do budoucna.

Elektrické průtokové ohřívače na výrobu teplé užitkové vody jsou nejen neefektivní, ale také dra­hé. Kdo si je přesto pořídí, měl by je vždy před dlouhodobější nepřítomností vypnout. U velkých elektrických spotřebičů, jako jsou pračky, bubnové sušičky, myčky. ledničky a mrazničky, lze ušetřit rovněž značné množství energie. Především již pří výběru spotřebiče by měla být účinnost důležitým kritériem. Úsporné spotřebiče se poznají označením třídy podle spotřeby energie, uvedené na tzv. energetickém štítku, a rovněž uvádějí hodnoty příkonu.

Bohužel některá označení se nevyznačují vždy jasným údajem na první pohled. Nejúspornější automatické pračky, sušičky a myčky nádobí rozšířily třídu spotřeby energie A o A+, a dále A++. Nejúspornějši zařízení by měla nést označeni A++. Kdo se rozhodne zakoupit ledničku s označením třídy A ++ místo třídy H, může ročně ušetřit 30 € za nižší náklady na proud. Při životnosti ledničky lO let se mu tak vrátí 300 €. Vyšší cena účinnějšího spotřebiče se za dobu životnosti úsporami zaplatí. Životní prostředí na tom v každém případě vydělá. Spotřebič třídy A++ v porovnání se spotřebičem třídy B sníží emise CO2 o tunu.

Komu není spotřeba elektrospotřebiče jasná, může odhalit jednotlivé "žrouty proudu" monitorem energetických úspor. Ten si lze vypůjčit (viz internetový tip No Energy). V případě, že se zjistí obzvláště neefektivni spotřebič, pak má smysl ho vyřadit (ještě před uplynutím životnosti). 

Obr.: Podíl jednotlivých spotřebičů na spotřebě elektrické energie v domácnostech. Data Ene06

Při využívání spotřebičů v domácnosti existuje velký potenciál úspor. Jestliže např. stojí lednice s mra­zákem přímo vedle sporáku, musí výkon chladicího systému ochladit teplo, vydávané sporákem při jeho provozu. Špatně odvětrané a zamražené ledničky mají rovněž větší spotřebu. Poklička může být přímo zázračným opatřením k úspoře energie, stejně tak tlakový (Papinův) hrnec. Při praní prádla a mytí šetří energii a peníze volba nejnižší teploty pro příslušný program. Před použitím elektrické sušičky prádla je vhodné odstranit co nejvíce vody odstředěním na co možná nejvyšší počet otáček. Nejúspornějším způsobem sušení je ale stará dobrá šňůra na prádlo.

Následující body doporučení shrnují jen ta nejdůležitější energeticky úsporná opatření:

 • měřičem spotřeby vyhledat místa ("žrouty proudu"), kde se plýtvá energií (viz. např. odkaz na internetové stránky No Energy),
 • vypínat nepoužívané spotřebiče a osvětlovací tělesa,
 • všechny spotřebiče v režimu Standby vypínat pomocí jejich připojení na zásuvkovou lištu se spínačem,
 • žárovky a halogenové lampy nahradit úsporný,mi žárovkami (kompaktní osvětlovací žárovky) nebo svítidly LED,
 • při nákupech elektrospotřebičů přihlížet k požadavkům na příkon a spotřebu proudu,
 • snažit se o pořízení nejúspornějších spotřebičů domácí techniky (třída AS+, resp. A++ u lednic a mrazniček),
 • neumísťovat ledničku a mrazničku do blízkosti tepelných zdrojů (trouba, sporák, vytápění),
 • mražené výrobky pokud možno nechat roztát v lednici,
 • ledničky a mrazničky nechat pravidelně rozmrazit a led odtát,
 • prát pouze v naplněné pračce na co nejmenší teplotu. Pokud se použije sušičky na prádlo, odstředit na maximální počet otáček odstředivky,
 • při vaření nádoby a pánce přikrýt pokličkou, nebo používat tlakové hrnce.

 


Zdroj: Obnovitelné zdroje energií, publikace vydavatelství GRADA
Autor: Volker QuaschningRubriky článků