hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Obnovitelné zdroje energií a jejich vliv na zateplování, seriál

20. 2. 2017

Současně s růstem globálních teplot přibývá i extrémních jevů v počasí. Větší teplotní rozdíly způsobují silné bouře, silnější a intenzivnější deště, častější stoupání hladin vody v řekách a záplavy. Mnichovská vzájemná zajišťovací společnost - Můnchener Riickversicherungs-Gesellschaftjiž delší dobu ošetřuje rostoucí počet velkých přírodních katastrof a škod. Musí totiž v případě pojistných událostí uhradit část škod, které spadají do pojištění.
 

Hospodářské a také pojistné škody se od 50. let minulého století zvětšovaly,jakje uvedeno v diagramu. Diagram zahrnuje pouze velké katastrofy. Malé, lokální a střední pojistné události v něm nejsou zahrnuty. Nárůst má dvě příčiny. Za prvé: vzhledem k rostoucímu blahobytu, existuje mnohem více hodnot, které mohou být v případě katastrofy zničeny nebo poškozeny. Za druhé: výrazně vzrostla jak četnost, tak i intenzita přírodních katastrof.

Obr.: Celkové škody a pojištěné škodní případy vyvolané velkými přírodními katastrofami v celosvětovém měřítku Data: Miinchener Riickversicherungs-Gesellschaft

Jen u hurikánu Katrina, který v roce 2005 zpustošil americké velkoměsto New Orleans, dosáhly zjištěné škody výše asi 125 miliard USD a 1300 lidí přišlo o život.

I v Německu přibylo extrémních událostí. Příklady jsou z let 2005/2006. kdy byla nejmírnější zima od začátku zaznamenávání klimatu. anebo rekordní horké léto v roce 2003. V důsledku velké vlny veder poklesly výnosy ze sklizně.

Obr.: Škody způsobené hurikány v USA. Foto: Miinchener Riickversicherung-Gesellschaft

Příklady velkých přírodních katastrof

 • Zima 1990: orkány Daria, Herta, Viviant a Wiebke zahubily v Evropě 527 lidí a způsobily škody ve' výši 12,8 miliard €.
 • 29. 04. 1991: v důsledku tropického cyklónu Gorky způsobil bouřlivý příliv záplavy v Bangladéši, kde zahynulo 138 000 lidí. Materiální škody ve výši 3 miliardy € byly v této chudé zemi poměrně malé.
 • 26. 12. 1999: Orkán Lothar poničil velké oblasti v Evropě. Zahynulo 110 lidí. Škody dosáhly 11,5 miliardy €.
 • Srpen 2002: neobvykle silné deště až 400 litrů!m2 zavinily rozsáhlé záplavy. V Čechách bylo postiženo povodí Vltavy, Labe, záplavy byly v Praze, v Českých Budějovicích, v Německu byly zaplaveny Drážďany. V Evropě přišlo tehdy o život 230 lidí a škody dosáhly výše 18,5 miliardy €.
 • Srpen 2003: Evropu zachvátila vlna veder, největších od začátku vedení záznamů o počasí,
  která si vyžádala na 70 000 lidských životů a způsobila materiální škody ve výši 13 miliard €.
 • Srpen 2005: hurikán Katrina pustošil USA a zničil město New Orleans. Zahynulo 1322 lidí. Byl to hurikán, který způsobil zatím největší materiální škody - 125 miliard US$ (asi 100 miliard).
 • Září 2005: čtyři týdny po hurikánu Katrina způsobil hurikán Rita v celém USA škody v rozsahu asi 13 miliard €. Záchranářské akce evakuovaly na 3 milióny lidí.
 • 18. ledna 2007: orkán Kyrill se přehnal Evropou. Německá železnice (DB-Deutsche Bahn)
  poprvé za svou existenci přerušila provoz na území celého Německa.
Vzhledem k neúměrnému zatížení organismu, zejména krevního oběhu, se zvýšila i úmrtnost. V létě roku 2003 zemřelo v důsledku veder o 70000 lidí více než v obvyklém roce. Jen v Německu došlo až k 7 000 úmrtí v důsledku veder.

Zatím jsou finanční škody, způsobené přírodními katastrofami, zjistitelné a vedou se o nich - alespoň v Německu - záznamy. Do konce století se předpokládá, že dojde kjejich výraznému zvýšení. Pokud se nezbrzdí globální oteplování, odhadované až o 4,5 "C, pak podle výpočtů Německého výzkumného ústa­vu pro hospodářství DIW by jen v Německu stála změna klimatu do
roku 2100 asi 3000 miliard €.

Zdroj: Obnovitelné zdroje energií, publikace vydavatelství GRADA
Autor: Volker Quaschning


Rubriky článků