hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Šedá energie

21. 12. 2015

Vázaná primární energie

Různými legislativními prostředky jsme tlačeni ke snižování energetické náročnosti budov. Zásadním parametrem při posuzování budov, na příklad u průkazů energetické náročnosti budovy, je primární energie vložená do paliv nutných pro vytápění a ohřev TUV v souvislosti se zdroji tepla. Málokdo se však zabývá vázanou primární energií, tzv. „šedou energií“, ve stavebních materiálech. V rámci ekologie se jedná o zásadní parametr, který není tak patrný. Je sice velice záslužné, vůči životnímu prostředí, budovat nízkoenergetické až pasivní stavby, ale nevhodnou volbou stavebních materiálů může dojít k tomu, že to co ušetříme přímo, na spotřebě energie, může být v konečném důsledku jen zlomek energie „zabudované“ do stavby.
 

Porovnatelným parametrem jsou například emise CO2, SO2 produkované při výrobě jednotlivých stavebních materiálů a hlavně energie použitá pro výrobu a dopravu PEI (MJ/m2). V tabulce 11 je barevně označena výše jednotlivých hodnot v rámci sloupce (zelená – nejnižší, červená – nejvyšší).

Tabulka:
Environmentální charakteristiky vybraných tepelných izolací

Environmentální charakteristiky vybraných tepelných izolací, zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace
Tloušťka tepelné izolace byla zvolena taková, aby bylo dosaženo požadavku na U=0,25 W/m2K, dále bylo nutné zavést porovnatelnou funkční jednotku – zde zvolen 1 m2.Z tabulky je patrné, že v ekologičnosti zpracování a komplexní výroby materiálu jasně vítězí stavební tepelné izolace přírodního původu, což není překvapivé zjištění. Co ovšem překvapivé být může, je fakt, že například Slaměné izolace mají více než 10 krát nižší dopad než například pěnové sklo, nebo expandovaný polystyren.

Význam tepelných izolací

Význam tepelných izolací použitých v moderním stavitelství stále roste. V současné energetickyúsporné Evropě tvoří masivní vrstva tepelné izolace tepelně izolační obálku budovy. Minimalizace tepelných ztrát zajistí nízkou energetickou náročnost objektu, při zajištění potřebného komfortu. Na základě této publikace dokáže čtenář efektivně a rozumně nakládat s různými typy stavebních izolací, jak dle finální tloušťky obvodového pláště budovy, samotných fyzikálních parametrů, předpokládané finanční náročnosti i z pohledu ekologické stopy.

Zdroj: Publikace Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce, vydala: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Autoři textu: Ing. Veronika Šípková, Ing. Šárka Korbelová, Ing. Jiří Labudek Ph. D., Ing. Michal Kraus (VŠB - Technická univerzita)

Publikace: Stavební tepelné izolaceRubriky článků