hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Zateplování fasády - Vše na jednom místě

Fakta a mýty: Víte, čím zateplujete svůj dům?

8. 3. 2017

Přestože si čím dál více lidí uvědomuje výhody zateplení svého domu, stále se setkáváme s nepravdivými mýty, které kolem něj panují. Lidé jsou od zateplení odrazováni argumenty, že brání domu v „dýchání“ a podněcuje vznik plísní. Mezi další časté pověry patří samovolné mizení polystyrenu, jeho neekologičnost či dokonce zdravotní závadnost a jedovatost. Tři nejrozšířenější omyly vysvětluje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
 

Mýtus č. 1: Polystyren v zateplení časem zmizí

Velmi rozšířeným omylem o pěnovém polystyrenu je mýtus o jeho postupném mizení. Pověra vznikla pravděpodobně v začátcích užívání tohoto izolačního materiálu před desítkami let. Tehdy se zateplovalo neodborně a tak trochu podomácku s využitím lepidel a dalších přípravků s organickými rozpouštědly, které s pěnovým polystyrenem mohly reagovat a rozpustit jej. Při správné aplikaci je však pěnový polystyren vysoce stabilní. Jeho životnost je více jak 50 let, s předpokladem až 100 či dokonce 200 let a to při zachování všech jeho vlastností jako např. izolační schopnost nebo mechanické parametry. Navíc je odolný teplotám do 80 °C.

Majitelé bytů a domů by měli zpozornět spíše u druhého nejrozšířenějšího zateplovacího materiálu v Česku, kterým je minerální vlna. Oproti polystyrenu je náchylná vůči vlhkosti, čímž může podstatným způsobem ztrácet své izolační a mechanické vlastnosti. Při nesprávné aplikaci hrozí v krajním případě i havárie zateplovacího systému.

Mýtus č. 2: Polystyren způsobuje plesnivění interiéru

Vyvrátit je potřeba také riziko uzavření domu, znemožnění „dýchání“ či dokonce plesnivění. Plísně většinou vznikají v nezateplených stavbách s vysokou vnitřní vlhkostí, způsobenou typicky nedostatečným větráním. To platí jak pro novostavby, tak pro rekonstruované domy. Kvalitní vnější zateplení naopak odstraňuje tepelné mosty a zabraňuje vzniku vodní páry na zdivu, čímž se výrazně snižuje vlhkost a pravděpodobnost vzniku plísní. V zateplených konstrukcích tak kondenzuje prakticky vždy méně vlhkosti než v konstrukcích nezateplených. Odborně provedené zateplení pěnovým polystyrenem tedy spíše předchází vzniku plísní a prodlužuje životnost domu.

Pokud se plísně přesto objeví, příčinu lze hledat spíše v utěsnění spár u oken a dveří v kombinaci s nedostatečným větráním. Výměna vzduchu je v každém domě nezbytná pro odvádění škodlivých emisí a vlhka, aby se eliminovalo riziko vzniku plísní. V žádném případě nelze jejich vznik spojovat se zateplením domu.

Mýtus č. 3: Polystyren je jedovatý a neekologický

Třetím nejrozšířenějším mýtem je zdravotní závadnost, neekologičnost nebo údajná jedovatost pěnového polystyrenu. Pěnový polystyren obsahuje 98 % vzduchu, proto je jeho výroba i případná likvidace snadná a nezatěžuje životní prostředí nebezpečnými zplodinami.

V otázce zdravotní závadnosti vyvolával pochybnosti zejména retardér hoření HBCD, u kterého nikdy nebyla jednoznačně prokázána jeho škodlivost při použití v pěnovém polystyrenu. Přesto od roku 2015 žádný z českých výrobců tuto látku nepoužívá. Stejně tak je tomu i v ostatních zemích Evropské unie. O zdravotní nezávadnosti pěnového polystyrenu svědčí také široké využití v oblastech jako obalový průmysl, potravinářství nebo čištění odpadních vod.

 


Autor textu: Ing. Pavel Zemene, PhD.; Předseda sdružení EPS ČR
Zdroj: TZ Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR, logo

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.
Více informací naleznete na www.epscr.cz.


Pro zákazníky
Rubriky článků