hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy

Orientace energeticky úsporného domu na pozemku

23. 9. 2013

Na každou stavbu působí vnější klimatické vlivy: slunce, vítr, srážková činnost, vlhkost a teplota vzduchu. Výběrem pozemku můžeme tyto vlivy potlačit, nebo naopak posílit. Ideální pozemek pro situování nízkoenergetického a pasivního domu má obslužnou komunikaci ze severu, tak aby zbylo dostatek prostoru z jihu nejen pro zahradu a zeleň navazující na vnitřní obytné prostory, ale rovněž tak volný a ničím nestíněný prostor umožňující solární zisky větších ploch prosklení účelově orientovaných na jih, případně západ.


Nízkoenergetický dům, ilustrační fotoObr. Nízkoenergetický dům, ilustrační foto

Zohledňujeme tak rovněž atraktivnost výhledového pole z hlavních obytných místností. Při umisťování rodinného domu se proto "tlačíme" k severní a východní hranici pozemku, při zachování stanovených odstupových vzdáleností, pro orientaci obvykle 3-3,5 metru. Cenné je rovněž sluníčko ze západu, vzhledem k jeho menší výšce nad horizontem tu však máme větší problémy s jeho zastíněním než z jihu. Obdobně to platí o nízkém slunci od východu. Při stanovování severu mějme na paměti, že obvykle tradovaná informace, že popisy na snímcích pozemkové mapy v České republice jsou vždy orientovány přesně na sever, nemusí tak úplně platit. Na vině je tak zvaná .rneridlánová kon- ergence", vyplývající z Křovákova zobrazení, která způsobuje odchylku 4,5-9,5 od východu na západ. Pro konkrétní pozemek ji lze vypočítat ze zeměpisné délky. Při běžné výstavbě to může znamenat komplikaci při výpočtu normového oslunění, u pasivních domů to znamená snížení solárních zisků. Například u rodinného domu činí možné ztráty až 10 % měrné potřeby tepla na vytápění (zdroj: Martin Konečný).

Praktické je proto na pozemku ověření buzolou nebo navigací. Od geodetů provádějících zaměření polohopisu a výškopisu jako podklad pro vypracování projektové dokumentace proto vždy požadujme ověření severu a zanesení korigovaného směru do mapového podkladu. Cílem je, aby solární zisky pro hlavní osluněné průčelí budovy byly trvale zajiš- těny nejenom v rámci stávajících poměrů na staveništi a v jeho okolí (morfologie terénu, sousedící zástavba), ale rovněž aby je nemohl svojí zcela legitimní činností zhoršit náš soused, například výsadbou vysoké zeleně nebo nástavbou svého domu. Praktickou pomůckou, která nám pomůže ověřit trajektorii slunce v různých ročních obdobích ve vztahu ke stínícím překážkám je jednoduchý průhledný štítek s diagramem drah slunce připojený k buzole. Jednoduché, ale účinné zařízení vyvinuli kolegové z Německa a je rovněž k dispozici v Centru pasivního domu. Měli bychom také usilovat o optimální polohu vůči převládajícím větrům. Přednost má chráněná expozice, která snižuje tepelné ztráty.

Specifickým požadavkem, který je třeba respektovat při umisťování energeticky úsporných moderních dřevostavébje, že požárně nebezpečný prostor, který dřevostavba generuje, může přesahovat na sousední pozemek, nesmí však zasahovat do sousedovy stavby. Tato vzdálenost zejména u vícepodlažních staveb bude větší než standardní vyhlášková odstupová vzdálenost. Z tohoto ustanovení je možná výjimka, není však na ni automaticky nárok. Proto je s tím třeba počítat již při konceptu studie rodinného domu.


Autor: Josef Smola
Zdroj: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů; Vydavatelství Grada

Grada, Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních donůRubriky článků