hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy

Cena a náklady na nízkoenergetické a pasivní domy

18. 8. 2013

To je velmi citlivé byť stále aktuálnější téma. Pořizovací náklady NED by se při současné úrovni cen v České republice výrazně neměly lišit od běžné výstavby. Obvykle uváděné navýšení je maximálně do výše 10-15 %. Oproti běžné výstavbě je objektivně způsobeno:

 

  • instalací systému řízeného větrání s rekuperací tepla,
  • ohřevem teplé vody solárními kolektory,
  • výrazně větší vrstvou tepelné izolace,
  • složitějšími stavebními detaily,
  • náročnější koordinací stavby.

Pasivní domy, ilustrační fotoSeriózní cenová studie, či reprezentativní průzkum však dosud v českých podmínkách nebyly provedeny. Ideální by bylo pro porovnání cen realizovat dva objemově, materiálově a dispozičně shodné domy v rozdílném energetickém standardu, které by postavila jedna stavební firma. Praktické výsledky v případě konkrétní stavby mohou skutečně dopadnout zcela odlišně. Je možné, že s mými údaji proto nebudou někteří z čtenářů, kteří si již stavbou takového domu prošli, souhlasit. Důvodů je obvykle hned několik současně, a někdy mají synergický efekt. Většina z nich je zapříčiněna nekvalifikovaným jednáním stavebníka, což si málokdo má odvahu přiznat, dále nedostatky projektu. Významnou úlohu potom hraje rovněž nekorektní chování některých stavebních firem:

  • amatérský a nesystémový přístup k roli stavebníka, to znamená, že stavebník se bud' 100% nenechá zastupovat profesionály (a ponechá si pouze kontrolní a rozhodovací pravomoc například při výběru prvků a materiálů), nebo dokonce řeší vše sám, potom ale musí být na stavbě denně, někdy i několikrát, s rizikem omylů a vícenákladů z neznalosti - je třeba si uvědomit, že práce investora je kvalifikovaná práce na plný úvazek i v případě malého domu a má svoji tržní cenu;

  • rozdělení zakázky (s cílem ušetřit) mezi několik navzájem nespolupracujících firem, kdy je časová a věcná koordinace stavby a odborný dohled nad jejím prováděním prakticky nezvládnutelný a opět vznikají zbytečné časové prostoje a chyby - tím vícenáklady a vícepráce;

  • vybraná firma stavebníka okouzlila nízkou nabídkou, ale má jen minimální zkušenosti s realizacemi těchto staveb, až v průběhu stavby, kdy se učí za pochodu, začíná vyžadovat úhradu účtů za více práce, které měla mít v nabídce, ale z projektové dokumentace je nevyčetla. Slangově se hovoří o podseknuté nabídce", někdy úmyslně;

  • zmíněné navýšení ceny z neznalosti je již součástí vysoké nabídky v rámci výběrového řízení, není však podloženo objektivními faktory, ale jen nezkušeností firmy, která se takto dopředu jistí;

  • v posledních třech letech předcházejících hospodářské krizi, potom objektivní, avšak strmé navýšení cen stavebních materiálů, kterými bylo postiženo celé odvětví. Ceny se i po ustálení a dílčím poklesu již nevrátí na původní výchozí úroveň.

Rovněž architektonický vzhled NED a PD nijak zásadně nemusí vybočovat. U všech zúčastněných partnerů se jedná pouze o poučenější přístup k návrhu, realizaci a užívání domů. Návratnost vynaložených vícenákladů je při současných cenách energií v závislosti na náročnosti a rozsahu řešení v horizontu 10-15 let. Přitom všichni dobře víme, že ceny energií dosud nejsou v úrovni cen EU a budou v horizontu několika málo let dorovnány v závislosti na výkonu tuzemského hospodářství. (Cena plynu je historicky svázána s cenou ropy. Jen za poslední roky předcházející vydání knihy vzrostla cena plynu o 37 %. Zatímco v České republice máme relativně dobrou šanci nahradit v krátkém čase výpadek dodávky ropy z východu alternativními způsoby, v případě zemního plynu tomu tak není. Cena elektrické energie podléhá vlivu "politických obřadních tanečků" kolem problematické role a postavení ČEZ.) Z titulních stránek deníků na nás periodicky "vykukují" titulky avizující další zvýšení cen energií, bez ohledu na barvu vlády. I dlouhodobé prognózy hovoří o narůstající ceně elektrické energie, která se zásadně "utrhne" souběhu s cenou ropy a zemního plynu. Pořizovací náklady pasivních domů se při současné úrovni cen v České republice na základě informací z prvních desítek realizací výrazně neliší od NED. Úspora dosažená na otopném systému je obvykle vyčerpána investicí do navýšení vrstev tepelných izolací.

Otázkou s problémem související je přiměřená výše cen staveb v běžném standardu v tuzemsku. Jaká je průměrná kvalita onoho základu 100 %, od kterého odvozujeme navýšení v případě energeticky úsporných staveb? Při troše zjednodušení tvrdím, že aktuálně stavíme příliš draho při nízké kvalitě. Není tajemstvím, že běžná, standardní výstavba realizovaná v dodavatelské jsou průměrem z cenových nabídek z výběrových řízení. Ceny jsou uvedeny bez DPH a vedlejších rozpočtových nákladů.


Zdroj: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů; Vydavatelství Grada

Grada, Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních donů
Autor: Josef SmolaRubriky článků