hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Izolace -technické informace

Zvuková izolace stěn - popis, montáž

27. 7. 2015

Pro zvukové izolace stěn jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN. Obě desky jsou dodávány ve standardizovaném rozměru 1250 x 625 mm. Desky se montují přímo na stávající masivní stěnu nebo na rošt lehkých příčkových konstrukcí. S minimálními nároky na prostor tak lze dodatečně zvukově izolovat původní nevyhovující konstrukce.

 

Zvuková izolace stěn, fotozdroj Ciur a.s.

Desky jsou konstruovány tak, aby při osazování instalačních krabic a dalších rozvodů nedocházelo k samovolnému vysypávání písku. Desky se montují na sraz, v jednotlivých řadách potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Lícová strana opatřená štítkem musí vždy směřovat do interiéru. Finální vrstvu tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska, kterou lze libovolně upravit např. malbou nebo štukem.

Průřez skladby zvukové izolace stěny a detail instalační krabičky, fotozdroj Ciur a.s.

Obr. a) Průřez skladby zvukové izolace stěny, obr. b) Detail instalační krabičky. Jako finální povrch byla zvolena dřevěná dýha celoplošně lepená k izolačním deskám, fotozdroj Ciur a.s.

KONTAKTNÍ SYSTÉM W 40

Kontaktní systém W 40 je nejčastěji montovanou variantou na masivní stěny. Díky velmi malé tloušťce pouhých 40 mm a dosažitelným zlepšením vzduchové neprůzvučnosti až o 9 dB jde o systémové řešení vhodné i do menších bytových jednotek nebo řadových domů.

Grafické srovnání nejpoužívanějších systémů, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.: Grafické srovnání nejpoužívanějších systémů, fotozdroj Ciur a.s.

Ukotvení zvukově izolačních desek pomocí akustických hmoždinek, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.: Ukotvení zvukově izolačních desek pomocí akustických hmoždinek, fotozdroj Ciur a.s.

Montáž probíhá suchou cestou. Je tedy velmi rychlá bez časových prostojů a nezanáší nežádoucí vlhkost do stávající konstrukce. Lze osadit veškeré instalační otvory a krabice. Desky Wolf TRI se kotví pomocí speciálních akustických hmoždinek.

Finální vrstva sádrokartonové desky se šroubuje pouze do desek Wolf TRI. Nevznikají tak žádné zvukové mosty. Po přetmelení a přebroušení můžete sádrokartonovou desku opatřit libovolným nátěrem.

Montáž desek, podklad pro závěrečnou malbu, finální dřevěný obklad na stěně, fotozdroj Ciur a.s.

Obr. a) Montáž desek na masivní mezibytovou stěnu pomocí akustických hmoždinek, systém W 40, obr. b) Podklad připravený pro závěrečnou malbu, obr. c) Stěna odhlučněná systémem W 40 s dřevěným obkladem, fotozdroj Ciur a.s.

Pracovní postupy a doporučené skladby pro montáž zvukově izolačních desek Wolf na konstrukce stěn a příček.

Stěny a příčky

Pro konstrukce masivních stěn a příček jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN, obě ve standardizovaném formátu 1250 x 625. Jejich konstrukce umožňuje bezproblémovou montáž a osazení instalačních krabic a ostatních rozvodů.

Podklad
Podklad určený pro aplikaci materiálu Wolf musí být vždy nosný, suchý a pevný, zbavený nerovností a nečistot.
Kontrola vlhkosti podkladu
Před pokládkou desek Wolf musí být provedeno měření vlhkosti karbidovou metodou[CM]. Vlhkost podkladu určeného pro aplikaci materiálu Wolf nesmí překročit následující hodnoty:

Vlhkost podkladu, tabulka, zdroj Ciur a.s.

Dřevěné podklady
Před pokládkou desek Wolf na dřevěné podlahy musí být přezkoušen jejich konstrukční stav (např. přišroubovat volná prkna). Podklad musí být pevný a nesmí pérovat. Pozor na rovinatost.

Pokládka plovoucím způsobem nebo lepením

Dle požadované podlahové krytiny mohou být desky Wolf položeny buď plovoucím způsobem, nebo celoplošně lepeny k podkladu. U plovoucích podlah s click systémem, pokládáme desky Wolf také plovoucím způsobem. U lepených krytin musí být desky Wolf celoplošně přilepeny k podkladu, nebo položeny ve dvou vrstvách a slepeny mezi sebou systémovým lepidlem.

Pokládka na sraz, na dilatační pásky u obvodových konstrukcí

Wolf desky pokládáme na sraz v jednotlivých řadách, řady potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Desky Wolf jsou kladeny po obvodu na dilatační pásky se svislými konstrukcemi. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku. Podlahová krytina se obvodových konstrukcí nesmí dotýkat.

Pokládka ve dvou vrstvách

Při pokládce desek Wolf ve dvou vrstvách klademe desky na kříž. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku.

Zkracování (formátování) desky
Desky zkracujte na vodorovné stabilní podložce např. přímočarou pilou s keramickým plátkem, okružní pilou s vidiovým kotoučem nebo zalamovacím nožem. Používejte ochranné pomůcky.

Místnosti s vysokou vlhkostí
V místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nad 60% je třeba desky Wolf opatřit penetračním nátěrem. V kopelnách je třeba vytvořit vrstvu hydroizolační stěrky a systém dokonale utěsnit.

Izolační vrstvy pod desky Wolf
Jsou-li desky Wolf pokládány na izolační vrstvu např. měkké dřevovláknité desky, je třeba dát pozor na pevnost izolačního materiálu v tlaku, kdy musí být minimálně dodrženy dále uvedené hodnoty:

Izolační vrstvy pod desky Wolf, zdroj Ciur a.s.

Montáž na stěnu
Desky Wolf kotvíme na stěnu vždy delším rozměrem vodorovně s podlahou. Důvodem je konstrukce desky resp. jednotlivých vln orientovaných v podélném směru. Při provrtání pak nedochází k vysypání písku.

Vyrovnávací podsyp
Vyrovnávací podsyp u konstrukcí podlah lze aplikovat pouze ve spojité podobě. Volně uložené podsypy ve spojení se systémy Wolf nelze použít. Pod spojitý podsyp je třeba vložit ochrannou fólii a na podsyp položit vrstvu z deskového materiálu např. měkké dřevovláknité desky nebo OSB.

Přímá montáž na stěnu – krok za krokem

Krok 1 – nalepení dilatačního pásku
Před vlastní montáží zvukově izolačních desek Wolf a opláštění je nutné na podklad nalepit samolepící dilatační pásek v tloušťce 3 / 5 mm. V případě, že je položena podlahová krytina je dobré ji odstranit a dilatační pásek nalepit až na nosný podklad.

Nalepení dilatačního pásku na podklad, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.: Nalepení dilatačního pásku na podklad, fotozdroj Ciur a.s.

Popis:

 • 1 - stěna nebo příčka
 • 2 - Phonestar
 • 3 - opláštění
 • 4 - dilatační pásek
 • 5 - podklad

Krok 2 – vyvrtání díry
Desku Wolf Phonestar přiložíme celoplošně ke stěně v rohu místnosti. Ve vzdálenosti 20 – 30 mm od okrajů desky uděláme první otvor průměru 6 mm.

Krok 3 – ukotvení desky hmoždinkou Herkules
Do předvrtaného otvoru vložíme akustickou hmoždinku Herkules a zatlučeme kladivem. Hlava hmoždinky má kónický tvar a zapustí se do desky Wolf. Postupně ukotvíme desku 12 ks hmoždinek Herkules.

Krok 4 – finální opláštění
Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska s min. tloušťkou 12,5 mm. Finální deska se šroubuje pouze do desky Wolf Phonestar. V případě, že nelze použít rychlošrouby TN 5,5 x 38 použijeme rychlošrouby 3,9 x 22 a desku musíme také přilepit. Rychlošrouby se montují v rastru 250 mm.

Finální opláštění, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.: Finální opláštění, fotozdroj Ciur a.s.

Popis

 • 1 - Phonestar
 • 2 - hmoždinka Herkules
 • 3 - opláštění
 • 4 - rychlošrouby
 • 5 - lepidlo
 • 6 - dilatační pásek

Finální desku (opláštění) položte přímo na dilatační pásek přilepený k podlaze. U obvodových konstrukcí stěn a stropu je třeba vynechat spáru v šířce minimálně 4 mm. Následně je veškeré obvodové spáry nutné vyplnit trvale pružným akrylátovým tmelem.

Montáž na rošt a příčkové konstrukce – krok za krokem

Krok 1 – okrajový profil
Na obvodové konstrukce podlah, stěn a stropů je třeba namontovat okrajový profil (dřevěná lať, UD nebo UW profil). Je potřeba dodržet montážní pokyny dodavatele systému, především pak pružné napojení přes dilatační pásku po obvodu konstrukcí.

Krok 2 – vnitřní profily
Vnitřní profily montovat ve svislé poloze s osovou vzdáleností 625 mm. Vzdálenost mezi stěnou a osou druhého profilu je 625 mm (1). Osová vzdálenost následujících profilů (2) je potom 625 mm.

Krok 3 – izolace dutiny
Prostor mezi profily je třeba vyplnit izolačním materiálem. Vhodné jsou materiály na bázi minerálního vlákna, dřevovlákna nebo celulózy. Objemová hmotnsot těchto materiálů by měla být vyšší než 40 kg/m3.

Prostor mezi profily vyplněný izolačním materiálem, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.: Prostor mezi profily vyplněný izolačním materiálem, fotozdroj Ciur a.s.

Krok 4 – nalepení dilatačního pásku
Před vlastní montáží zvukově izolačních desek Wolf a opláštění je nutné na podklad nalepit samolepící dilatační pásek v tloušťce 3 / 5 mm. V případě, že je položena podlahová krytina je dobré ji odstranit a dilatační pásek nalepit až na nosný podklad.

Krok 5 – montáž desek Wolf Phonestar
Desky Wolf Phonestar přišroubujte pomocí rychlošroubů k nosnému roštu, 12 ks na desku.

Krok 6 – opláštění
Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska s min. tloušťkou 12,5 mm. Finální deska se šroubuje pouze do desky Wolf Phonestar rychlošrouby TN 5,5 x 38. Rychlošrouby se montují v rastru 250 mm.

Finální desku (opláštění) položte přímo na dilatační pásek přilepený k podlaze. U obvodových konstrukcí stěn a stropu je třeba vynechat spáru v šířce minimálně 4 mm. Následně je veškeré obvodové spáry nutné vyplnit trvale pružným akrylátovým tmelem.

Finální opláštění, fotozdroj Ciur a.s.

Obr.: Finální opláštění, fotozdroj Ciur a.s.

Popis

 • 1 - Phonestar
 • 2 - opláštění
 • 3 - izolace
 • 4 - rychlošrouby
 • 5 - dilatační pásek

Montáž na stávající příčkové konstrukce – krok za krokem

Stávající příčky lze dodatečně zvukově izolovat obložením deskami Wolf Phonestar a znovu opláštit např. sádrokartonem. Opláštění musí mít tloušťku minimálně 12,5 mm.

Krok 1 – nalepení dilatačního pásku
Před vlastní montáží zvukově izolačních desek Wolf a opláštění je nutné na podklad nalepit samolepící dilatační pásek v tloušťce 3 / 5 mm. V případě, že je položena podlahová krytina je dobré ji odstranit a dilatační pásek nalepit až na nosný podklad.

Krok 2 – montáž desky Wolf Phonestar
Deska Wolf Phonestar se šroubuje do stávající příčky pomocí odpovídajících rychlošroubů. V oblasti profilů rychlošrouby TN 3,5 x 35 s jemným nebo hrubým závitem v závislosti na typu profilu. V oblasti kde není profil rychlošroubem TN 5,5 x 38. Počet rychlošroubů je 12 ks na desku.

Krok 4 – finální opláštění
Standardně se k finálnímu opláštění používá sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska s min. tloušťkou 12,5 mm. Finální deska se šroubuje pouze do desky Wolf Phonestar, rychlošrouby 3,9 x 22 a desku musíme také přilepit. Rychlošrouby se montují v rastru 250 mm.

Finální desku (opláštění) položte přímo na dilatační pásek přilepený k podlaze. U obvodových konstrukcí stěn a stropu je třeba vynechat spáru v šířce minimálně 4 mm. Následně je veškeré obvodové spáry nutné vyplnit trvale pružným akrylátovým tmelem.

 

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 

 

 Rubriky článků