hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Stavebnictví, budovy

Dekarbonizace budov do roku 2050 je možná

5. 10. 2020

Česká republika podpořila závazek do roku 2050 dekarbonizovat ekonomiku. EU na to připravuje fondy, ale cíl se povede splnit pouze v případě, že se tempo renovace budov výrazně zrychlí. Šance pro budovy představila analýzu, která ukazuje, že snížit emise z českých budov lze k nule.

 

Nicméně pro dosažení tohoto cíle je třeba třikrát zrychlit tempo renovace budov a také zvýšit jejich kvalitu a rozsah. Dodatečné snížení emisí přinesou lokální obnovitelné zdroje a fotovoltaika na budovách. Dohromady může dojít ve všech budovách ke snížení emisí o 87 % na 4,8 megatuny uhlíku ročně. Snížení emisí o 32,1 megatuny je více, než vypouští uhelné elektrány Počerady, Tušimice, Prunéřov, Chvaletice, Vřesová, Ledvice, Mělník a Opatovice dohromady.

 

V roce 2050 smíme vypustit pouze 11 megatun CO2

Konkértní závazek České republiky je do roku 2050 snížit emise oxidu uhličitého o 80 až 95 % vůči roku 1990. Za předpokladu rovnoměrného podílu všech sektorů  ekonomiky na jeho plnění byla dopočtena maximální produkce emisí pro fond budov v roce 2050, která činí 11,4 megatun CO2.

Výpočet možného snížení emisí

Výpočet možného snížení emisí

„Výstupy výpočtu ukazují na potenciál snížení provozních emisí oxidu uhličitého na budovách oproti dnešku do roku 2050 v rozmezí od 27,6 % v Základním scénáři bez fotovoltaiky do 86,9 % v Hypotetickém scénáři s velkou mírou důkladných renovací a využití fotovoltaiky,“ vyjmenovává výsledky studie její hlavní autor Antonín Lupíšek, vedoucí výzkumného oddělení Architektura a životní prostředí UCEEB ČVUT. Oproti roku 1990 pak lze dosáhnout až 93 % redukce. Další snížení by bylo možné, pokud by se zároveň dekarbonizovala výroba elektřiny a dálkového tepla.

Petr Holub shrnuje dopady „Závazek dosažení 11,4 megatuny CO2 v roce 2050 je možné splnit pouze realizací alespoň Progresivního scénáře renovace budov s využitím fotovoltaiky. V Hypotetickém scénáři by cíl byl splněn již v roce 2040 a v roce 2050 by se budovy blížily svojí plné dekarbonizaci.“

 

Renovace budov je účinnější nástroj než nový Temelín

Naopak tzv. Reálný scénář dle MPO, který ministerstvo průmyslu doporučuje k realizaci ve vládní Dlouhodobé strategii renovací se splnění tohoto cíle ani neblíží, i při započtení rozvoje fotovoltaiky z Národního energeticko-klimatického plánu ho míjí s téměř dvojnásobnými emisemi a zdaleka tak nevyužívá dostupný potenciál pro zkvalitnění českých budov.

Mimochodem, pro srovnání, výstavba nového jaderného bloku by snížila české emise o zhruba 6 %.


Zdroj článku: Šance pro budovy


Štítky: Stavebnictví, budovy
Rubriky článků