hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Nízká energetická náročnost budov podle nových předpisů

23. 5. 2013

česká stavební akademie logo

odborný seminář:
Nízká energetická náročnost budov podle nových předpisů a činnosti TDS při jejím zajištění

seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
18.6.2013 09:00 - 16:00

Zaměřeno na: Seminář poskytuje aktuální informace o nových předpisech k energetické náročnosti budov (zákon č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 78/2013 Sb.) a jejich praktických důsledcích při přípravě a provádění staveb. Význam a činnosti TDS při zpracování projektové dokumentace pro zajištění požadavků na energetickou náročnost budov (ENB) a podkladů pro průkaz ENB v dokladové části dokumentace stavby. Základní technologie ke snižování ENB (ETICS, výplně otvorů …) a součinnost TDS při jejich kvalitní přípravě a provedení.

PŘIHLÁŠKA ZDERubriky článků