hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Nový občanský zákoník a příprava a realizace staveb

20. 3. 2014

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  Co-founded by the Inteligent Energy Europe Programme of the Europian Union
Buy Smart+ Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Nový občanský zákoník a příprava a realizace staveb, který se koná 23. dubna 2014.

Zaměřeno na:
Nový občanský zákoník se významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb. Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními novinkami, které mohou očekávat a na něž by se měli připravit v souvislosti se vztahy, jejichž obsahem je příprava a realizace staveb a to od vysvětlení obecných pojmů, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení nové úpravy, po specifika smluv ve stavebnictví.

Program kurzu:

  • Právní jednání - vysvětlení pojmu, forma právních jednání, důvody neplatnosti právních jednání

  • Uzavření smluv - obecné otázky, rozdíly oproti platné úpravě, informace poskytnuté v kontraktačním procesu, předsmluvní odpovědnopst, obchodní podmínky a jejich význam při uzavíráníé smluv ve výstavbě
  • Smlouva o dílo - rozdíly oproti platné úpravě
  • Specifika svmluv ve výstavbě - stavba jako předmět díla, nebezpečí  škody na díle, součinnost objednatele, převzetí díla
  • Vady stavby - pojetí odpovědnosti za vady, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, odpovwědnost subdodavatelů, zhotopvitele stavební dokumentace a stavebního dozoru

Odborný garant: odborný garant: Mgr. Martin Tomášek, v současné době působí v olomoucké advokátní kanceláři. Zabývá se zejména občanským a obchodním právem s důrazem na smluvní právo, právem územních samospráv. V posledních letech vede semináře týkající se smluvního závazkového práva a aktuálních otázek plynoucích z úpravy nového občanského zákoníku."


Místo konání: Edukol vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o., Wellnerova 20, Olomouc
Den: 23.4. 2014
Začátek: 10:00 hodin

Předpokládaný konec: 15:00 hodin
Vložné: 1900 Kč (cena včetně DPH)

Určeno pro:
Odborné pracovníky stavebních a inženýrských organizací zabývající se přípravou a realizací staveb i pro právníky.


Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE


ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků