hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Ruukki se podepsala pod vizi dekarbonizace ve stavebnictví

12. 11. 2019

Společnost Ruukki Construction podporuje vizi světové rady pro zelené budovy k výstavbě zcela uhlíkově neutrálních staveb do roku 2050. Pozornost celého stavebního průmyslu se upíná na akce světového týdne zelených staveb World Green Building Week, které se konají po celém světě od 23. do 29. září.Budovy mají například větší potenciál ke snížení emisí uhlíku než doprava. Celosvětově představují budovy asi 39 % všech emisí oxidu uhličitého souvisejících se spotřebou energie.

Asi 30 % tohoto podílu pochází z výroby stavebních materiálů a stavebních prací a 70 % z užívání budovy, např. pro vytápění.

Ve zprávě WGBC, se stanovení uhlíkové neutrality zaměřuje na celý životní cyklus budovy, od výroby surovin po fázi užívání a nakonec demolici budovy a opětovné využití a recyklaci stavebních prvků. Společnost Ruukki dlouhodobě prosazuje přístup z pohledu celoživotního cyklu. Malá investice do kvality produktu může výrazně snížit spotřebu energie ve fázi používání, prodloužit servisní intervaly nebo zlepšit možnosti opětovného použití komponentů nebo recyklace materiálu.


Společnost Ruukki se v budoucnu pevně zavázala k novým, ekologickým inovacím. Mnoho aktivit společnosti Ruukki Construction je zaměřeno na uhlíkově neutrální společnost.

 

Vstupní materiály a výroba


Asi 20–30 % vstupních surovin SSAB, mateřské společnosti Ruukki, tvoří recyklovaná ocel. Ambiciózním cílem společnosti SSAB je do roku 2045 ukončit výrobu oceli na bázi uhlíku a nahradit ji procesem na bázi vodíku. Cílem je snížit emise CO2 do roku 2025 o 25 % a do roku 2045 je zcela eliminovat.

Použití recyklovaných materiálů je také významné v koncových produktech společnosti Ruukki. Například více než 70 % materiálu použitého pro izolaci ze skelné vaty pro sendvičové panely je recyklováno.

Šetrnost k životnímu prostředí byla rozšířena i na povrchové úpravy. Při výrobě nátěrů GreenCoat pro střechy a fasády Ruukki, byla významná část ropných produktů nahrazena řepkovým olejem. Vysoce kvalitní povrchové úpravy se používají k výrobě výrobků s delší životností, zajišťující výkonnost produktu v měnících se podmínkách a umožňující jeho opětovné použití.


Přeprava


Ve společnosti Ruukki Construction jsou dodávky stavebních výrobků navrženy tak, aby byly efektivní. To znamená, že vozidla se přepravují s plným vytížením a na zpáteční cestě vozí suroviny zpět do továrny. To snižuje počet cest, omezuje počet najetých kilometrů a zvyšuje efektivitu.

Produkty z oceli lze přepravovat efektivněji než jiné podobné výrobky, což vede ke snížení emisí oxidu uhličitého. Vezměme si jako příklad rodinný dům se střechou 150 metrů čtverečních. Ocelová střešní krytina váží přibližně 5 kg na metr čtvereční, zatímco odpovídající střešní krytina z keramických tašek váží 40 kg na metr čtvereční. Nákladní vůz s kapacitou 20 tun může odvést ocelovou střešní krytinu pro přibližně 27 samostatně stojících domů. Naproti tomu přeprava střechy z keramických tašek pro 27 takových domů by vyžadovala asi 8 nákladních automobilů.


Energetická účinnost


Pokud jde o stavební produkty, sendvičové panely Ruukki zaručují kromě vynikajícího izolačního výkonu i vynikající vzduchotěsnost pro celé budovy, což vede k úsporám nákladů na vytápění a chlazení. Sendvičové panely se obvykle používají na větších průmyslových a logistických budovách, kde mohou mít za následek významné snížení emisí.

Fotovoltaická řešení integrovaná do fasády budovy mohou také generovat část energie spotřebované v budově a tím snížit její uhlíkovou stopu během fáze používání.


Recyklace a opětovné využití


Dokonce i výrobky s dlouhou životností jednou doslouží. Kromě dlouhé životnosti se výzkum a vývoj zaměřuje na opětovné použití výrobků a recyklovatelnost surovin po ukončení životnosti budovy. Ocelové části lze 100% recyklovat


Zdroj článku: ruukki.com
Rubriky článků