hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Rockwool - ROCKWOOL přispívá ke vzdělávání

16. 5. 2015

ROCKWOOL přispívá ke vzdělávání

logo

Seminář Dřevostavby se věnuje i zateplení kamennou vlnou

Význam dřevěných konstrukcí a dřevostaveb ve stavebnictví stále roste. Vzhledem k právním předpisům a rozvíjejícím se metodám v této disciplíně jsou na projektanty a stavební inženýry kladeny stále vyšší nároky v oblasti jejich odbornosti a specializace. Jednu z možností pro zvýšení kvalifikace představuje například seminář Dřevostavby, jenž organizuje Moravskoslezský dřevařský klastr. V jeho rámci se lze mimo jiné seznámit i s problematikou zateplení kamennou vlnou ROCKWOOL. Seminář se koná v Ostravě – Porubě, vybírat lze ze dvou základních okruhů a několika květnových termínů.

Ve dnech 18. a 25. května 2015 se bude seminář věnovat tématu Akustika v dřevostavbách a Technická zařízení budov a energetika, 19. a 26. května 2015 nabídne téma Požární odolnost a bezpečnost staveb a Nosné konstrukce ze dřeva a jejich statika. Semináře jsou organizovány Moravskoslezským dřevařským klastrem (MSDK) a zařazeny do projektu celoživotního vzdělávaní ČKAIT. Účast je zdarma, návštěvníci zde obdrží i vzdělávací DVD a tištěné materiály.                                                                                                                                

Prezentovat se zde bude také společnost ROCKWOOL. Její zástupce Ing. Pavel Matoušek zde představí konstrukce pro dřevostavby s požární odolností, materiály pro dřevostavby s výbornými akustickými a protipožárními vlastnostmi a také systém izolace šikmé střechy TOPROCK i TZB izolace. Jelikož je kamenná vlna nehořlavý přírodní izolační materiál, má významnou roli i při dřevostavbách. 

Tepelné izolace ROCKWOOL naleznete v Katalogu tepelných izolací pod tímto odkazem:

Minerální čedičová vata ROCKWOOL

 Rubriky článků