hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a krátké zprávy

Zveme Vás na seminář: Technické a protipožární izolace

20. 2. 2013

logoVýrobci jsou od srpna 2012 povinni uvádět deklarované hodnoty vlastností a uživatelé (od projektantů až po realizační firmy) se musejí naučit orientovat v dokumentaci výrobce a porovnávat zjištěné hodnoty s vlastnostmi, které očekávají, či které předepisuje projekt a specifikace. Buďte na změny připraveni, zúčastněte se našeho semáře, který Vám poskytne potřebné informace a poznatky důležité pro Vaše pracovní aktivity.

Seminář se uskuteční 14. 3. 2013 Ostrava

Hotel Imperial, sál Budapešť, Tyršova 6

Program semináře
08:30 Prezence účastníků

09:00 Izolační materiály používané v průmyslu - Charakteristické vlastnosti izolačních materiálů a hlavní účel technických izolací
(Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.)

09:40 Použití vhodných typů izolací v průmyslových aplikacích - Novinky v legislativě, výrobkové normy pro technické izolace, certifikace CE, produktové portfolio ISOVER (Ing. Luboš Melichar, MBA)

10:20 Přestávka na kávu a občerstvení

10:40 Návrh tloušťky izolace s ohledem na požadavky vyhlášky 193/2007 Sb. - Výpočet ekonomické tloušťky izolace programem IsoCal®
(Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.)

11:20 Požárně odolná VZT potrubí, Potrubí pro odvod kouře a tepla (Ing. Stanislav Toman)

12:00 Izolační systémy pro požárně odolná VZT potrubí - Systémová řešení protipožárních izolací v praxi (Ing. Petr Klement)

12:40 Diskuse

13:00 Závěr semináře

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace s přednášejícími a zástupci odborného velkoobchodu AZ FLEX.

Účast na semináři je hodnocena 1 bodem v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Pozvánka ke stažení ZDERubriky článků